Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”


За децата специалистите предлагат и различни програми и занимания за Сините камъни. Те могат да получат допълнителни знания за физикогеографските условия на парка, флората и фауната, за природните забележителности, културно-историческото и археологическо минало на този край. А учениците и студентите имат възможност, със съдействието на експертите, да правят проучвания и научни изследвания, необходими за подготовката на реферати и дипломни работи.

Ръководството на Дирекцията на природния парк непрекъснато създава приятни условия за почивка сред най-често посещаваните местности, като изгражда кътове за отдих, заслони, поставя информационни табла и насочващи табелки, показващи неповторимостта и уникалността на един от стоте национални обекта - „Сините камъни” .
*Съдържание*
Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.