Забравена парола?
Начало на реферати

Характеристика на деца с умствена недостатъчност


Според БСМ (от 1994) се обръща внимание на следните три положения при децата с умствена изостаналост:

1. При децата с умствена изостаналост се наблюдават специфични

особености в процеса на адаптацията.

2. Нарушенията в адаптивните възможности се проявяват по отношение на обществената среда.

3. Чрез подходяща помощ и подкрепа през определен период от време животът и дейността на децата с умствена изостаналост могат да се подобрят. (К.Караджова, 1997; Матанова, 2003/).

Според експерта в ЮНЕСКО може да се даде следното определение на умствената изостаналост:

Под умствена изостаналост се разбира общата интелектуална недостатъчност, която възниква в периода на развитието и се асоциира обикновено с понижени способности за ориентиране в живота.

Това се изразява:

  • В забавено общо развитие

  • В ограничени способности за обучение (Матанова, 2003).

Съществуват още много определения на умствената изостаналост.

Учените се стремят да намерят някакво универсално определение на това нарушение на базата на универсални диагностични критерии. За тази важна задача се използват различни критерии,,, и гледни точки. Според някои автори се използват Клинически, психологически и социални фактори (Караджова, 1997).

От медицинска /клинична/ гледна точка умствената недостатъчност се разглежда като следствие от съществуването на

Характеристика на деца с умствена недостатъчност facebook image
Публикувано от: Ивелина Тодорова

Подобни материалиХарактеристика на деца с умствена недостатъчност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.