Начало на реферати

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА
Линия на времето


1500-1000 г. пр.Хр.

1000-600 г .пр.Хр.

600-200 г.пр.Хр.

200 г.пр.Хр.

Наука и технология

Около 1400 Първата гръцка писменост, позната като Линеарно писмо, използвана в Егея

Около 800 Търците приспособяват финикийската азбука, предшественик на съвременните европейски азбуки

Около 650 г. от Мала Азия се внасят монети като валута в Гърция

Около 500 Гърция напредва в металообработването; изобретяване на техниките за топене на руда и леене на метал

Архимед 287-212, гръцки математик

Около 200 Постоянна армия, поддържана от римляните; професионални войници; използване на бетон като строителен материал в Римската империя

Около 100 ранни водни колела

Юлий Цезар въвежда юлианския календар, който се употребява от ХVІ век от Хр.

Музика, литература и философия


Около 750-700 Омир съчинява епосите Илиада и Одисея

Питагор /около 520/, гръцки философ

Около 500 – 400 Гръцка драма: Есхил /523-456/, Софокъл /496-406/, Еврипид /480-406/, Аристофан /около 448-385/

Около 450-300 Класическа гръцка философия: Сократ /470-399/, Платон /около 427-около 347/, Аристотел /384-322/

Демостен /384-322/ гръцки философ и оратор

Цицерон /106-43/ римски държавник и оратор

Вергилий /70-19/, римски автор на Енеида – епическа поема, разказваща за митологичния произход на римляните

Ливий /59 пр.Хр. -17 от Хр./ автор на От основаването на града – история на Рим

Около 50 Коментари, от Юлий Цезар, описва своите походи във Франция

Религия


Първите олимпийски игри, основани като религиозен фестивал в Олимпия, Гърция

Около 250 Митраизъм, култ към древен персийски герой воин, възниква в Римската империя

Раждането на Исус Христос, разпънат около 30 от Хр.

История и политика

Около 1184 Атаката срещу Троя в Мала Азия от обединените гръцки армии под предводителството на Агамемнон


510 Основава се Римската република

Около 510 – 508 Гърция установява първото управление, основано на демократичния принцип

Около 499 Персите нахлуват в Гърция, 490 са победени от атиняните в Битката при мМаратон

431-404 Пелопоненската война изправя гръцките градове държави едни срещу други; Атина е победена от Спарта, а флотилията й е разрушена при Сиракуза

356-323 Александър Велики повежда гръцката армия при завладяването на Египе, Палестина, Финикия и Персия

264-201 Водят се Пуническите войни между Рим и Северна Африка, Картагенският пълководец Ханибал минава през Испания и нахлува в Италия, застрашавайки Рим /211/ Той е победен и римското разширяване продължава; Рим присъединява Испания /201/, до 147 завладява Мала Азия, Сирия, Египет и Гърция /146/, Разрушен е Картаген /146/

82-79 Сула става първия диктатор ан Римската държава. Важни правни и законодателни реформи в институциите

73-71 Възстание на робите, водено от бившия гладиатор Спартак в Рим

49-44 Юлий Цезар, римски военачалник, става диктатор на Рим след военна кариера в провинциите. Убит от група сенатори, които се опасяват от узурпиране на властта

31 Морската битка при Акциум, на западното крайбрежие на Гърция, в която племенникът на Юлий Цезар Октавиан побеждава съперника си Марк Антоний и обединява Римската империя под своя власт. Октавиан приема името Август Цезар и управлява като император, 27 пр.Хр.- 14 от Хр. Златна ера за Рим. От тук насетне императорската власт се наследява, въпреки че сенатът продължава да има някакви права
І век от Хр. – 100 г.Хр.

100 г от Хр. – 200 г.от Хр.

200 г. от.Хр. – 300 от Хр.

Наука и технология


Гален около 130-200 гръцки лекар, чиито писания дават основата за изучаването на човешката физиология

До 200 римляните построили повече от 50 000 мили павирани пътища

Музика, литература и философия

Сенека /4 пр.Хр. – 65 от Хр./ изтъкнат римски философ стоик, съветник на император Нерон

Плутарх / около 46 – след 119/, гръцки есеист, автор на Паралелният живот на гърците и римляните

Тацит /55-118/ римски историк и политически коментатор


Плотин /205-70/ неоплатонически гръцки философ и автор на Енеади, преподава в Рим

РелигияОколо 250-302 Масови гонения на християни в Римската империя

История и политика

Клавдий /упр.41-54/ император на Рим, завладява отново Британия

По време на управлението на император Нерон /упр.54-68/ пожар разрушава по-голяма част от Рим, който скоро е построен наново; първи гонения срещу християни

79 изригване на планината Везувий в Южна Италия; разрушаване на градовете Помпей и Херкулан от лавата и пепелта

Император Траян /упр.98-117/ най-обширните територии на Римската империя, предприема рисковани походи в персийските територии и Северна Германия, Градът Рим има население приблизително един милион.

Марк Аврелий, император на Рим /упр.161-80/ отблъсква засилващите се нападения на готи и хуни от Северна Европа

285 Император Диоклециан /упр.284-305/ разделя Римската империя между четирима императори в отделни райони. Започва залезът на Рим – загуби на територии, икономически проблеми и политически разногласияГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА facebook image
Публикувано от: Красен Станков

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.