Начало на реферати

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА
Увод

Силата на гръцкия гений е изиграла своята голяма роля не само за създаването на гръцката култура. Тя личи и в заразителността й, личи в това, че влиянието й не се ограничило само с пределите, до които въобще стигнала гръцката нация

В условията на възникващата цивилизация и появата на държавата гръцкото антично общество по право заема връхно място и всепризната преднина- културата, която съпътства развитието му, е проникната от духа на откривателството и честта на първомайсторите. Огромен дял от обема на този културен принос се пада на архитектурата. Принципите на нейното монументално изграждане свидетелствуват за присъствието на ярко изявена цивилизация, нагледно очертават характера на самото общество. Архитектурата оформя обществения и личния бит и чрез характера на композицията изразява духовното равновесие и хуманния мащаб на античното световъзприятие.В съответствие с равнището и обективното състояние на историческото развитие, които също намират отражение в спецификата на формата в архитектурата, този мащаб създава условия за образна защита на редица отличителни особености на композицията по отношение на източните традиции, на които гръцката култура е и наследник, и принципиален съперник, поставяйки началото на вековното противопоставяне между Изтока и Запада световното развитие на културата. Новаторската, самостойна линия и последователното усъвършенстване на формата оставят дълбоки следи на художествена непреходност, които обясняват трайното значение и влияние на гръцката архитектура.


Гръцка архитектура

През класическата епоха в гръцката архитектура властвали три основни правила при изграждане на сградите: дорийски, йонийски и коринтски. Тези три типа архитектура могат лесно да бъдат разпознати по вида на използваните колони. В сравнение с дорийския и йонийския стил, коринтския не бил толкова масово разпространен. Причината била, че той се отличава със своеобразна специфичност и богата орнаментика и детайлност. Информацията за този стил също е сравнително оскъдна.

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА facebook image
Публикувано от: Красен Станков

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.