Начало на реферати

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА


Наред с колоните в Рим често се срещат и правоъгълни пиластри, изпълнени като колони. Те имат база и капител, като колоните, но във височина не се стесняват и нямат ентазис.

Антаблеманът е с опростени форми. Архитравът е гладък и завършва в горния си край с тения. В някои случаи той е разделен на два хоризонтални пояса, както при йонийския ред. Фрисът най – често е гладък, без триглифи, метопи и украшения, което представлява характерна отлика за тосканския ред. Корнизът е от типа на най – опростените главни корнизи, без пластична или цветна украса.

Римски дорийски ред

Римският дорийски ред не се различава съществено от гръцкия. Колоните му са без база, но се срещат и колони с тосканска база. Тялото на колоната е по – стойно. При едни паметници то е канелирано, при други – гладко, а при трети е гладко в долната си третина и канелирано в горните две третини. Понякога ехинът е профилиран с яйцевидна йонийска кима. Антаблеманът е подобен на гръцкия, има гладък архитрав, дорийския фриз и корниз с по – издаден навън гейсон, който при някои паметници е подпрян с конзоли. Фризът се различава от гръцкия по мястото на крайните триглифи, които не почват от ъгъла, а са в оста на ъгловите колони. По този начин ъгълът се заема от половин метопа. Това дава възможност колоните да се поставят на еднакви разстояния. Метопите са гладки или украсени с релефни орнаменти – розети, волски черепи, медальони, оръжия и др.

Римски йонийски ред

Разликата между римския и гръцкия йонийски ред е мнгоо малка.

Базата на колоната е като атическата йонийска база, но е стъпила върху квадратна плоча – плинта. Външната плоскост на горния торус вече не се подравнява с горния листел на скоцията, а излиза напред и я покрива изцяло.

Капителът се различава от гръцкия йонийски капител по височината си и по разработката на волутите, които са съединени с рпаво парче. Новост при римския йонийски ред е т.нар. диагонален капител с волути в четирите ъгъла, подобни на волутите при ъгловия капител. Това приближава римския йонийски ред до коринстския ред.

Римският йонийски антаблеман е по – декоративен от гръцкия, но детайлите му са много по – груби.

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА facebook image
Публикувано от: Красен Станков

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.