Начало на реферати

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА


Сводовете са с цилиндрична или кръстата форма. И двата вида се използвали в строителството на сградите, а и в инженерните съоръжения се използва само цилиндричния свод.

Куполите се строели с полусферична форма. Изграждали се от обработени каменни блокове с фуги, насочени към центара, или от радиалнитухлени пояси, свързани с концентрични хоризонтални пояси, пространството между които се запълвало с по – тънък пълнеж, така че се образувала система от касети. Това облекчава собственото тегло на конструкцията и допринася за изящното оформяне на вътрешното пространство.

Постаментът е чисто римски архитектурен елемент. Понякога колоните не стъпват върху стилобата или етажния под, а върху паралелепипеден постамент. Състои се от малък, профилиран в горния си край цокъл, гладко тяло и нисък профилиран корниз

Атиката представлява ниска стена, надстроена над увенчаващия сградата корниз и предназначена главно за барелефна украса и насписи.
В строителството римляните въвели римския бетон. Пространството между две успоредни каменни или тухлени стени се запълвало с чакъл и тухлени парчета, които се заливали с варов разтвор, в който е прибавен и пуцолан, предаващ на бетона водоустойчивост. За да се уплътни, бетонът се трамбувал на пластове.

Гръцките архитектурни редове се прилагали в Рим с незначителни изменения, които се изразявали главно в по – богатата, но по – груба орнаментална украса.

Тоскански ред

Тосканският ред е произлязъл от етруската преработка на гръцкия дорийски ред. Колоната има база, тяло и капител. В някои случи базата представлява само ниска кръгла плочка, но най – често се състои от квадратна плоча, торус и листел. Понякога над торуса се вмъква още един малък листел и кръгло тяло с профил на обърната сима. При някои паметници колоните са без база.

Тялото на колоната е стройно и в повечето случаи гладко – без канелюри. Във височина то се стеснява конично и има ентазис.
Капителът се състои от ехин с профил четвърт окръжност и квадратен абак. Под ехина и в горния край на тялото на колоната се вмъкват два тесни торуса. Над абака има ниска плоча, профилирана с лесбийска кима.

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА facebook image
Публикувано от: Красен Станков

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.