Начало на реферати

ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРАШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”


К У Р С О В А Р А Б О Т АТема:ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ


Изготвил: Ива Маринова Проверил:…………………..


ІV курс спец.”Туризъм” /Гл.ас.д-р Р.Тодорова/ Фак.№ 60/06ГРЪЦКАТА И РИМСКАТА АРХИТЕКТУРА facebook image
Публикувано от: Красен Станков

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.