Забравена парола?
Начало на реферати

Групови взаимоотношения


При груповите взаимоотношения в една организация съществува понятието „лидер”. То произлиза от английската дума leader” и в превод означава вожд, водач. Докато ръководителят е назначен и изпълнява даден пост в организацията, то лидерът сам налага своето положение в нея. Лидерът се приема като най-влиятелната личност в дадената група от хора от психологична гледна точка. Тази личност успява да привлече последователи, независимо от положението си в йерархията. Той трябва да е силно комуникативен, с добри организаторски качества, да се наема с разрешаването на групови проблеми. Той трябва да притежава силно чувство за отговорност, както да има добри познания и опит.


Лидерството може да се дефинира като процес, с помощта на който една личност оказва влияние върху поведението на членовете в групата, оказва влияние върху поведението на отделни личности и групи, и направлява техните усилия за достигане целите на организацията. Лидерството е умението да убеждава другите да се стремят ентусиазирано към определена цел. То е този човешки фактор, който свързва групата и я мотивира.


Пред мен е поставена нелеката задача да направя анализ на прилагания лидерски модел или модели на примера на конкретна организация.


Ще си позволя да направя анализа на примера на отдел „Маркетинг” на фирма „Шоколадов свят”.


Този отдел е основният отдел в дирекция „Търговска” на фирмата. Със своята дейност той носи над 35% от приходите от търговска дейност на дружеството. В него работят 8 служителя. Основните задачи в отдела са организирането и доставянето на стоки за магазините, собственост на фирмата.. Ръководител на отдела е г-н Димитър Иванов. Смело мога да кажа, че той е и негов лидер. Много често, когато се стреми да мотивира хората, той цитира една мисъл на Антоан Дьо Сент-Екзюпери. А именно: Ако искаш хората да построят кораб, не ги води в гората да секат дървета за него. Заведи ги на брега на морета и им покажи хоризонта. Те сами ще отидат в гората, за да отрежат дървета за него.


Според мен в този отдел основно е застъпен ситуационния модел за лидерство на Пол Хърси и Кенет Бланчард. Основната теза в тази теория е, че най-ефективният лидерски стил се променя със зрелостта на подчинените. Те определят тази зрелост не като възраст или емоционална стабилност, а като желание за постижения, готовност за поемане на отговорности, способност и опит, свързани със съответните задачи, целите и знанията на изпълнителите.


Групови взаимоотношения facebook image
Публикувано от: Nikol Alekseeva Romanova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.