Начало на реферати

Графически статистически изображения


Графически статистически изображения


  1. Познавателна същност

За описание и изучаване на статистическите редове наред със съставянето на статистически таблици често пъти се използуват и графически изображения. Те се явяват като допълнение към статистическите таблици, илюстрират ги, а в някои случаи напълно ги заместват. Могат да се построят от абсолютни и произволни статистически величини. Необходимостта от построяване на графични статистически изображения се обуславя от тяхната по-голяма нагледност и достъпност за широк кръг от хора. Тук всичко е сведено до просто зрително възприятие. Те ни освобождават от мисловна дейност. Основните елементи на всяко графично статистическо изображение са: заглавие, мащаб, скали, графичен образ, поле на изображението и легенда. Скалите са основанията, върху които се нанасят статистическите данни. Те са графични линии и деления към тях, на които се нанасят числовите линии. Мащанът определя на каква част от изобразяваното явление отговаря 1 деление.

Графичен образ (съдържание на графичното изображение). Това е най-важният елемент, защото дава зрителна представа за обема, структурата и развитието на явлението. Легендата се дава извън графичния образ, когато е необходимо да се разясни съдържанието на използуваните основни обозначения.

В зависимост от външната си форма те биват : диаграми, картограми, картодиаграми.

В зависимост от . (функционалност и предназначение) те се подразделят на : за сравнение, за структура, за разпределение, за пространствено разположение, за динамика и за връзки и зависимости.

Графически статистически изображения facebook image
Публикувано от: Светлозар Влайков

Подобни материалиГрафически статистически изображения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.