Начало на реферати

Град Ловеч


Ловеч


За произхода на името на гр. Ловеч съществуват две версии - стара и нова. В старата версия се счита, че ”ловеч“ е променено от ”ловъц“ - град на ловци, за което свидетелстват пълните с дивеч гори в областта на града. Новата версия датира от 1970 г. Според българският езиковед проф. Младенов името ”ловеч“ е тракийско и означава ”град на река“. Един от най-старите градове в България, Ловеч, е възникнал върху развалините на тракийското сeлище Мелта и на римския град Президиум. Кръстопът и укрепен икономически център, той запазва ролята си и през времето на средновековната българска държава. Възраждането през XVIII и XIX в. рано обхваща проспериращия в условията на турското иго град. Будният дух на ловчанлии е в основата на избора на Васил Левски център на революционната организация в поробената страна да бъде Ловешкият комитет. За духовния и икономическия си растеж през Възраждането Ловеч не случайно е наречен Алтън (Златен) Ловеч. Старинната роман-тика,тишината и спокойствието на архитектурно-историческия резерват ”Вароша“ привличат и ловчанлии и гости. В малка къща тук се е родил първият български космонавт - Георги Иванов, а в най-старото ловешко училище във възрожденския квартал, в един майски ден на 1901 г. учителят Панайот Пипков композира химна на славянската писменост ”Върви, народе възродени“.
Град Ловеч facebook image
Публикувано от: Стоян Господинов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.