Забравена парола?
Начало на реферати

Горски дървесни и недървесни ресурси


Продължителното престояване на пъновете в земята води до загниване и разрушаване на външните слоеве от беловинната дървесина и относително обогатяване на ядровата дървесина със смолисти вещества, което се нарича узряване на пъновете.

При добиване на пънна борина, изкореняването на пъновете е най-тежката операция, която може да става ръчно, механизирано и чрез взривяване. Добивът се извършва по начини и със средства, които не увреждат оставащия дървостой и подраст и подпомагат естественото им възобновяване. След изкореняване на пъновете отворените ями задължително се зариват. Добивът на борина се извършва 8 гори, 8 които е изведена възобновителна сеч. Най-често тази борина се добива, когато има пазар за промишлена преработка. За битови нужди много по-лесно достъпни са кладната и наточна борина.

Добив на дървени въглища

Добиването на дървени въглища се отнася към страничните ползвания в зорите, независимо че суровината за тяхното попукаме е дървесината. Използва се предимно по-малоценна дървесина от връшки, клони, корени, приземни части на стъблата, които не подходящи за строителни цели.

Дървени въглища се получават чрез овъгляване и суха дестилация на дървесина. Изискванията към суровината са посочени в БДС 773-94 - Дърва за отопление, суха дестилация и овъгляване.

За овъгляване се използва дървесина от всички твърди широколистни и иглолистни дървесни видове и липа, а за суха дестилация от всички твърди широколистни и от трепетлика, топола, елша и върба. Най-качествени въглища се получават от твърдите широколистни дървесни видове, когато дървесината е във въздушно сухо състояние.

Овъгляване на дървесината. Овъгляването на дървесината е процес на термично разлагане на дървесината при ограничен достъп на въздух чрез директно вътрешно загряване. Производството на дървени въглища чрез овъгляване може да се извърши в жижни, метални преносими пещи и неподвижни пещи.

Горски дървесни и недървесни ресурси facebook image
Публикувано от: Мирчо Николов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.