Забравена парола?
Начало на реферати

Горски дървесни и недървесни ресурси


(бръст) от широколистните и шиклата от иглолистните видове. Бръст се добива при извеждане на отгледни и възобновителни сечи в нискостъблени и високостъблени гори, а шиклата при същите сечи в иглолистни гори.

Използването на клоните и листата за направа на листници е все още широко практикувана форма за осигуряване на груб фураж за селскостопанските животни през зимата. Листников фураж се приготвя главно от различните видове дъб, но подходящи са също габъра, акацията, тополите, трепетликата, върбите, липите, ясена, кленовете и др. Най-безвредно за гората е когато той се добива, като се съчетае с воденето на отгледни и възобновителни сечи.

Сечта в нискостъблените гори, определени специално за листников фураж, се разрешава от 1 август и продължава обикновено до средата на септември. Тогава се кастрят и единичните дървета, които се стопанисват клоносечно. При тях през 5-6 години се окастрят страничните клони, като се запазва върха на дървото. При тополите за листници може да се използва кастренето на клоните при отгледните мероприятия за формиране на стъбла с безчепова дървесина.

Добитите клони с листна маса се просушават и връзват на връзки, които се подреждат в купи. За да запазят хранителната си стойност, в листниците не бива да се допуска плесенясване и загниване.

Добив на борина

Борината представлява силно просмолена иглолистна дървесина, която се използва за производство на екстракционен колофон екстракционно терпентиново масло, флотационни масла или за битови нужди като подпалки за печки и камини.

У нас се добива от иглолистни видове, които съдържат ядрова дървесина като белия бор, черния бор и бялата мура.

В зависимост от коя част на дървото се добива борината бива:

Пънна борина - естествено просмолена ядрова дървесина на пънове с техните големи корени, престояли в почвата над 10 години, след отсичане на дърветата;

Стъблова борина, която бива:

  • Кладна борина - естествено просмолена ядрова дървесина на стъбла от иглолистни видове, престояла Върху почвата на открито над 10 години;

  • Наточна борина - просмолени части на стъблата на живи дървета вследствие на механични наранявания.

Горски дървесни и недървесни ресурси facebook image
Публикувано от: Мирчо Николов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.