Забравена парола?
Начало на реферати

ГОРИВА


ГОРИВА


Това понятие обединява група горливи вещества, в основата на които е въглеродът. Предназначението на горивата е при изгарянето им да се получи топлина. Но при това всички горива, без изключение, вече служат или могат да станат важна суровина за химическата промишленост. Понятието гориво" е по-широко от понятието горливи изкопаеми". Освен каменните въглища, нефта, природния газ, торфа, горливите шисти и природните битуми към горивата спада също и дървесината.

По количеството на съдържащата се в тях енергия горивата са неравностойни. Поради това в справочниците често се среща понятието условно гориво" и тонът условно гориво (съкратено т.у.г.) е приет като единица за измерване на топлинните ресурси в енергетиката.

Главните енергоносители на нашето време са нефтът, природният газ и въглищата. В края на 70-те години в света ежегодно е произвеждано количество енергия, еквивалентно на 9 млрд. т.у.г. 47% от тази енергия се падат на нефта, 30 % - на въглищата, и 17 % на природния газ. Останалите 6% са сумарното количество енергия от всички други източници (други видове гориво, енергия, получена в хидро- и атомните електроцентрали, слънчеви, вятърни, приливни и други енергийни съоръжения).

Особено място между всички видове гориво заема нефтът. И въпросът не е само в това, че от нефт е несравнимо по-лесно, отколкото например от въглища, да се получат течни горива за автомобили, самолети, морски съдове, локомотиви. До началото на 70-те години добиването на един т.у.г. във вид на нефт е значително по-евтино, отколкото получаването на същото количество енергия от други източници. Поради това задоволяването на потребностите на енергетиката става на първо място за сметка на

нефта. С всяка година се откриват нови местонаходища, съоръжават се нови кладенци. Световният добив на нефт в края на 70-те години превишава 3 млрд. t годишно.

Но и все по-често и по-тревожно звучи въпросът: а за колко години или десетилетия ще стигне нефтът на човечеството? Оценките на специалистите не са еднозначни: 20, 30, 50 години. Впрочем изчерпването на нефтените ресурси в близките десетилетия се предвиждаше още през XIX в. Песимистичните прогнози не се оправдаха. Може би същата участ ще постигне и днешните?

Но във всеки случай нефтът става все по-скъп. Нови местонаходища се откриват или на големи дълбочини, или в необитаеми, трупно достъпни райони, или пък под морското или океанското дъно. Колкото по-дълбок е нефтеният кладенец, колкото по-дълги са транспортните пътища (в това число и тръбопроводите), толкова по-висока е себестойността на нефта. И колкото повече се приближаваме към границите на изчерпване на това изкопаемо гориво, толкова по-скъпо става то. А нефтените ресурси на планетата и геологичните, предполагаемите, и вече разкритите, реалните са много по-малко, отколкото ресурсите на въглища.


Както се вижда, запасите на въглища са огромни. От 1958 г. СССР заема първо

ГОРИВА facebook image
Публикувано от: Стоян Игнатов

Подобни материалиГОРИВА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.