Забравена парола?
Начало на реферати

ГОДИШНО (АГРЕГАТНО) ПЛАНИРАНЕ


ГОДИШНО (АГРЕГАТНО) ПЛАНИРАНЕ

11.1. Същност

Планирането е една от основните функции при управление на производственото предприятие.

Годишното планиране се занимава с предлагането и търсенето на производството в дългосрочен план т.е. 12 месечен период от време. А използването на термина агрегатно означава, че планирането се извършва за единствена обща мярка на производството или най-много за няколко агрегатни продуктови категории. По-нататък при разглеждането на този въпрос ще използваме равнопоставено и двата термина годишно и агрегатно.

Целта на годишното планирана е да се установят общите равнища на производството в средносрочен план, за да се посрещнат колебанията на неопределеното търсене.

За постигането на тази цел трябва да бъдат взети решения, свързани с наемането на работна сила, уволненията, извънредното работно време, кооперирането и равнищата на наличностите.

Годишното планиране трябва да влияе, както върху търсенето, така и върху предлагането, като използва редица променливи цени, реклама и продуктов микс. Ако съществуват изменения в търсенето, тогава освен производството в годишното планиране трябва да участва и маркетинга.

Проблемът на годишното планиране има следните характеристики:

  • временен характер от 12 месеца с уточняване на плана на периодична основа (най-често месечно);

  • агрегирано равнище на търсенето на продукта, отнасящо се за една или няколко продуктови категории;

  • възможност за промяна, както на търсенето, така и на предлагането;

  • разнообразие на управленските цели, които могат да включват ниски равнища на наличностите, добри трудови отношения, ниски производствени разходи, гъвкавост при увеличаване на бъдещите равнища на производството и добро обслужване на клиентите;

  • мощности, които са фиксирани.

Годишното планиране създава важна връзка между планирането на мощностите от една страна и създаването на план-графиците от друга страна. Как? Планирането на производствените мощности определят физическия капацитет, който не може да бъде превишен от годишното планиране. То се прави за по-продължителен период в бъдещето, отколкото годишното планиране и ограничава неговите решения.

А създаването на план-графиците от своя страна е свързано с кратък период (не повече от няколко месеца) и е ограничено от решенията на агрегатното планиране.

Докато агрегатното планиране е свързано с набавянето на ресурси, при създаването на план-графиците, ресурсите трябва да бъдат разпределени за наличните работи и поръчки.

Следователно, трябва да се подчертае основното различие между набавянето на ресурси, чрез годишното планиране и по-късното им разпределение чрез план-графика.

Годишното планиране е тясно свързано с останалите корпоративни решения, вземани във фирмата.

Например то е свързано с финансирането, персонала, равнищата на запасите, равнищата на доставките и т.н., което означава, че годишният план е основата на началното създаване на бюджета и неговите преразглеждания при изменения на условията.

Планирането на персонала също е тясно свързано с годишното планиране, защото в резултат на него се вземат решения за наемане и уволняване на работници и за въвеждането на престои или извънредна работа.

В производството на услуги (телекомуникациите), при които запасите не са фактор, годишното планиране е синоним на бюджетирането и планирането на работната сила.

И както по-горе подчертахме, функцията на Маркетинга трябва да бъде тясно свързана с агрегатното планиране, защото бъдещото предлагане на продукцията и обслужването на клиентите се определя от него. Още повече, сътрудничеството между маркетинг и производство е необходимо, когато променливите и на предлагането и на търсенето са били използвани за определянето на най-добрия корпоративен подход за агрегатно планиране.

ГОДИШНО (АГРЕГАТНО) ПЛАНИРАНЕ facebook image
Публикувано от: Емил Иванов

Подобни материалиГОДИШНО (АГРЕГАТНО) ПЛАНИРАНЕ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.