Забравена парола?
Начало на реферати

Глобалният екологичен проблем


ГЛОБАЛНИЯТ ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ


На планетата съществуват множество флора и фауна, които, ако имаха възможността да говорят щяха да ни предупредят, че планетата е в опасност.Човешката дейност вече причинява големи проблеми на човечеството и въпреки това много хора предпочитат да игнорират това, което се случва и това, което ще се случи много скоро.Екологията е наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и околната среда. Светът върви към глобализация и това не може да се отрече. В днешния век на развити технологии всичко заема глобален мащаб, а респективно и проблемите стават глобални. Глобалният екологичен проблем е съвкупност от множество събития, които заемат място днес. Той включва: рисково високият брой на населението, гладът, болестите и епидемиите, замърсяването на въздуха, водата и почвата, обезлесяването, озоновата дупка, драстичните климатични промени, природните бедствия, ерозията, топенето на полярните ледове, глобалното затопляне и някои енергийни проблеми. Свободата на живот на планетата е под заплаха. Човечеството застрашава състоянието на биосферата в резултат на увеличаването на броя на населението. Въпреки че не можем да унищожим самата планета, ние влияем неблагоприятно на климата, водата и биомасата, които могат да бъдат унищожени. А ако унищожим тях, ние унищожаваме самите нас. Но преди да направим това, ние унищожаваме всички останали живи организми на тази планета. Ето тук се разкрива истинската същност на човешкото същество – то е най-опасното живо същество на планетата.

Драстичните климатични промени, недостигът на вода, спадът в риболовната индустрия, огромната загуба на повърхостния слой на почвата, смъртоносното замърсяване и изключително бързото покачване на нивото на водите са все проблеми, които се очакват според учените. През 2000 година населението на Земята е било 6.1 млрд., а през 2015 година се очаква то да бъде 7.2 млрд. Глобалният недостиг на вода е съществен проблем. Нещата стават още по-критични като се има предвид, че с всяка изминала година нивото на водоносните пластове спадат с по няколко метра. 1/3 от изразходваната вода в някои страни се използва при селското стопанство, а в някои по-развити страни съотношението е от 80% до 90% от изразходваната вода. Целият проблем произтича от това, че с драстичното нарастване на броя на населението намалява количеството на природните ресурси. Нарастването на броя на населението, води до масово обезлесяване, което причинява замърсяване на въздуха, водата и почвата, и води до разрушаване на естествената биологична среда, което е причина за изчезването на много видове от лицето на земята, а поставя други в списъка на т. нар. Червена книга.Разрушаването на озоновия слой се превръща във все по-популярен проблем. Озоновият слой е защита за живота на Земята, тъй като единствено той поглъща пълноценно слънчевата ултравиолетова радиация (UV). Тази радиация уврежда живите организми по много начини.

Глобалният екологичен проблем facebook image
Публикувано от: Стоян Захариев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.