Начало на реферати

Глобализацията и проблемите на големия градГлобализацията и проблемите на големия град1.Глобализацията-толкова стара,колкото и самото човечество


Разрастването на околосветската взаимозависимост и общото развитие на съзнанието за задълбочаващи се глобални връзки са постепенни процеси с дълбоки исторически корени.Например инженерите,които разработиха преносимите компютри и свръхзвуковите реактивни самолети,стоят на рамената на предходни нововъведения:пазарна машина,магана(машина,отделяща нишките на памука от семената, изобретена в Америка от Ели Уитни в 1973 година,бел.пр.),телефона,пишеща машина ,мотора с вътрешно горене и редица електрически уреди.Тези продукти от своя страна дължат съществуването си на много по-равни изобретения като телескопа,компаса,водните колела(в речната навигация,бел.пр.), вятърните мелници, барута,печатницата и презокеанските кораби. За да изредим целия исторически набор от големите открития,ние отиваме назад чак до такива особено важни технологии и обществени постижения като производството на хартия, развитието на писмеността, изобретяването на колелото, облагородяване на диви растения и опитомяване на животни,възникването на езика и накрая бавното преселение на нашите африкански праотци в утрото на човешката еволюция.

Отговорът на въпроса дали глобализацията представлява ново явление зависи от това докъде искаме да проследим причинната верига,завършваща с тези нови технологии и обществени структури,които повечето хора свързват с тази модерна впечатляваща дума. Някои учени съзнателно ограничават историческия обсег на глобализацията до последните четири десетилетия на постиндустриализма,за да обхванат нейните съвременни черти. Други имат желание да разширят тази времева рамка,за да включат основополагащите тенденции на XIXвек.Трети настояват ,че глобализацията представлява продължение и разширяване на сложни процеси,започнали с възникването на модерността и капиталистическата световна система някъде преди пет столетия.Разбирането им е,че тя се е развила с хилядолетия.Макар кратката хронология, очертана по-долу да е по необходимост фрагментарна и обща,тя ни дава добра представа,че глобализацията е толкова стара,колкото и самото човечество. Тази кратка историческа схема определя пет ясно разграничени периода,отделени един от друг със значително ускорение на хода на обществения обмен,а също и с разширяване на географския си обсег.В този контекст е важно да имаме предвид,че моята хронология не изисква задължително линеарно разкриване на историята,нито поддържа конвенционалното разбиране за евроцентристка перспектива на световната история.Изпълнена с непредведими изненади, резки завои,внезапни прекъсвания и драматични обрати,историята на глобализацията включва всички големи региони и култури на нашата планета.

Глобализацията и проблемите на големия град facebook image
Публикувано от: Тихомир Маринов

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.