Забравена парола?
Начало на реферати

Глобализация и устойчиво развитие


Глобализация и устойчиво развитие


Увод

В литературата, определенията, свързани с глобализацията се представят като единен комплекс или като симбиоза между понятиен апарат, свързан с различни аспекти, отразени в глобализационната перспектива. В комплексен план, глобализацията се определя като система от динамични, но същевременно противоположно ориентирани процеси и тенденции, които преодоляват държавните граници при информационния поток и потока на хора, услуги, капитали.

Статистиката показва, че за следвоенните десетилетия в световната икономика релефно се откроява тенденция, в рамките на която при едно по-активно и засилено взаимодействие с останалото човечество, западните страни се превръщат във все по-обособена част от него. Сериозно нараства онази част от страните, които не съумяват, оказват се неспособни да се впишат в информационното общество, вследствие на което бързо изпадат към периферията и стават излишни в световен мащаб. Въпреки всички формални и видими успехи на глобализацията като информационна революция, разпространяване на информационни и финансови потоци, глобализацията поражда кризисни състояние в света като цяло и в отделни региони и страни. Това обаче не бива да бъде пречка пред изтъкването на предимствата на глобализацията. С други думи, глобализацията има своите положителни и отрицателни страни за развитието на общността, като не следва да бъдат абсолютизирани нито едните страни, нито другите.

Това, което влияе върху устойчивото развитие, свързано с глобализацията е факта, че развитите страни днес са в ролята си на доставчици на качествено нов безграничен ресурс - информацията, знанията, научните постижения и в замяна получават дефицитни материални и други ресурси от страните, разположени в периферията на икономическото развитие. По такъв начин те създават и нов механизъм за формиране на богатствата. Но центровете на глобализация, центровете на иновационни промени продължават да бъдат строго и едностранно

Глобализация и устойчиво развитие facebook image
Публикувано от: Шериф Шерифов Гюнджиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.