Забравена парола?
Начало на реферати

Гликолиза. Цикъл на Кребс. Биологично окисление


Отделеният при окислението водород се поема от молекула преносител на водорода. Такава молекула в случая е НАД. Названието НАД идва от съкращението на химичното название на съединението никотинамид аденин динуклеотид. НАД е небелтъчна съставка на ензими, които участват в окислението /коензим/. Той е изграден от два нуклеотида, свързани помежду си. Единият е аденозинмонофосфат, а другият съдържа азотна база амид на никотиновата киселина /никотинамид/ или витамин РР. Именно витамин РР участва в пренасянето на водород. Поемайки водород при гликолизата, НАД се редуцира в НАД.Н2 .

Гликолизата, както и всички катаболитни процеси, по своята химична същност има окислителен характер. Окислението се извършва не за сметка на присъединяване на кислород, а за сметка на отделяне на водород /дехидрогениране/. Приемник /преносител/ на водорода е НАД.

Крайната съдба на пирогроздената киселина се определя от наличието или отсъствието на кислород в средата. При аеробни условия пирогроздената киселина се разгражда до въглероден диоксид и вода. При липса на кислород в средата тя може да се превърне в разнообразни съединения. Така в мускулните клетки и в някои микроорганизми пирогроздената киселина се превръща в млечна киселина, при други микроорганизми се превръща в алкохол.

Анаеробните процеси на разграждане на глюкозата при микроорганизмите се наричат ферментации, например превръщането на пирогроздената киселина в млечна киселина от млечнокиселите бактерии е млечнокисела ферментация. Ферментационните процеси са известни на човечеството отдавна. С тях са свързани редица производства в съвременната хранително вкусова промишленост като производството на хляб, различни алкохолни напитки /вино, бира/, различни млечни произведения сирене, кисело мляко и др.

Разграждането на глюкозата по гликолитичната верига е процес, съществуващ при всички живи клетки. Това е блестящ пример за единството на организмовия свят на биохимично равнище, независимо от огромното му многообразие.

За някои клетки гликолизата е единствен метаболитен път, който ги снабдява с АТФ. Такива са червените кръвни клетки и скелетните мускулни влакна, когато работят в безкислородни условия.

Освен източник на енергия за нуждите на клетката, гликолизата предоставя и междинни метаболити за някои синтетични процеси.

В присъствие на кислород, пирогроздената киселина се разгражда до СО2 и водород. Това разграждане се осъществява чрез цикличен процес, наречен цикъл на Кребс /по името на откривателя му/ /фиг.2./.

В аеробни условия пирогроздената киселина /С3/, получена в резултат на гликолизата, първо се превръща в оцетна киселина съединение с два въглеродни атома. Оцетната киселина не се получава в свободен вид, а се свързва с коензим А /КоА/ и се получава съединението ацетил КоА /активирана оцетна киселина/, важен междинен метаболит. Превръщането на пирогроздената киселина в ацетил КоА е междинна реакция, която свързва гликолизата с цикъла на Кребс.

Ацетил КоА, подобно на АТФ, има богата на енергия химична връзка. Той и едно съединение с 4 въглеродни атома /оксалоцетна киселина/ се кондензират / съединяват се с отделяне на вода/ и се образува съединение с 6 въглеродни атома. Това съединение са нарича лимонена киселина, откъдето и цикълът на Кребс се нарича още цикъл на лимонената киселина. Образуването на лимонената киселина всъщност е първата реакция от цикъла на Кребс. Чрез поредица от реакции се отделя СО2 /декарбоксилиране/ и водород. Отделеният водород, както и при гликолизата, се поема от молекула преносител /обикновено НАД, който се превръща в НАД.Н2/, а оксалоцетната киселина се включва в нов цикъл. Цикълът на Кребс протича в матрикса на митохондриите.

Гликолиза. Цикъл на Кребс. Биологично окисление facebook image
Публикувано от: Гинка Павлова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.