Начало на реферати

Геотермална енергия и термопомпи


Напреднали технологии

Технологиите, които ще помогнат да се управляват геотермалните ресурси за максимално производство на ел. енергия, за подобряване на оперативната ефективност на централите и за развиване на нови ресурси.

Строене на геотермален резервоар.
Техниките за строене на резервоари включват геофизични измервания, проучвания на водния и парен поток чрез резервоарни скали, тестове на резервоарите с трасиращи инжекции и математически модели на резервоарите.

Превръщане на енергия
Редица технологии са в процес на развитие за увеличаване на ефикасността при превръщането на геотермалната енергия в електричество.

Горещи сухи скали
Някои геотермални ресурси, дълбоко под земята, не съсдържат вода и се третират като гореща суха скала. Идеята е да се впомпва вода в резервоар от гореща суха скала и да се извлича нейната топлина.

Магмена енергия
Извличането на топлина директно от магма има потенциала да предостави огромно количество енергия.Геотермална енергия и термопомпи facebook image
Публикувано от: Калинка Димитрова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.