Начало на реферати

Геотермална енергия и термопомпи


Двойни ел. централи
Двойните ел. централи предават топлината от геотермалната течност към отделна работна течност, която се кипва до изпаряване и се насочва в турбина за производство на ел. енергия. Двойните ел. централи превръщат в електричество ресурси със средна температура по-ефикасно, отколкото други технологии.

Напреднали технологии за производство на ел. енергия
Технологиите, които ще помогнат да се управляват геотермалните ресурси за максимално производство на ел. енергия, за подобряване на оперативната ефективност на централите и за развиване на нови ресурси като горещите сухи скали и солените води под налягане и магмата.

Директна употреба
Геотермалната гореща вода близо до земната повърхност може да се използва директно за отопляване на сгради и като топлинно снабдяване за множество комерсиални и промишлени нужди. Пряката геотермална употреба е особено благоприятна за оранжерийното производство и аквакултурите.

Геотермални ресурси за пряко ползване
Ресурси за пряко ползване се намират обикновено поради извиране на гореща вода на земната повърхността.

Приложения за пряко използване

Най-очевидното приложение на горещата геотермална вода е да отоплява сгради. Някои отоплителни системи използват геотермалната гореща вода за отопляване на няколко сгради - концепция, известна като квартално отпление. Комерсиалните и промишлените приложения използват геотермална гореща вода за редица приложения, по специално аквакултурата и оранжерийното производство.

Геотермални топлинни помпи

Геотермалните топлинни помпи използват относително постоянната температура на почвената или повърхностната вода като топлинен източник и впадина за топлинна помпа, което осигурява отопляване и охлаждане за сгради.

Технологии

Земни топлинни помпи
Те използват заровена витка или тръбна намотка за обмяна на топлина с почвата във Вашиа двор. Тръбата може да бъде инсталирана в две конфигурации: хоризонтални и верътикални витки.

Водни топлинни помпи
Те използват тръбна витка, потопена в някое близко езеро или язовирче.

Резултати

Разходи
Високите начални разходи за геотермални помпи се уравновесяват от ниските разходи за поддръжка и управляване. За едно ново жилище допълнителното изплащане на ипотечен заем за геотермална помпа обикновено е по-малко от това, което ще спестите от сметките за тока.

Сравнение с други технологии за отопляване
Геотермалните топлинни помпи произвеждат топлина по-ефикасно от фурните, бойлерите и климатиците.

Производство на електричество

Подземните водни или парни резервоари с висока температура, които се отопляват от приливи на магма, могат да бъдат ползвани за производство на електричество. Геотермалното производство на енергия има много по-ниски въздушни замърсявания от конвенционалните енергийни технологии.

Геотермална енергия и термопомпи facebook image
Публикувано от: Калинка Димитрова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.