Начало на реферати

Географско проучване на Свилен град


Спечелени проекти........................................................................................58стр.

Внесени проекти...........................................................................................58стр.

Проекти в процес на разработка................................................................58стр.

Забележителности в Свиленград.................................................................59стр.

Редовни събития в Свиленград....................................................................59стр.

Личности родени в Свиленград...................................................................59стр.

Икономическо състояние на Свиленград...................................................60стр.

Приоритети за развитие на община Свиленград........................................61стр.

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

  1. Сайта на община Свиленград – www.svilengrad.bg

  2. www.bulgariq.domino.bg/svilengrad/

  3. www.cok-bg.org/Strategia-Svilengrad

  4. Данни от Държавно Лесничейство Свиленград

  5. Данни от Общинския план за развитие на Свиленград през 2007-2013 г. от ство Свиленград

Svilengrad

ленград.............................................60.....59стр.....58стр.

.

.

5стр.


Географско проучване на Свилен град facebook image

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.