Забравена парола?
Начало на реферати

Генератор на триъгълно напрежение


З А Д А Н И Е

за курсов проект по ПЕС


на ученика: ХІІк клас

специалност: компютърна техника и технологии


Тема: Генератор на триъгълно напрежение


I. Да се проектира и разработи чрез програмен продукт Protel DXP 2004 електронна схема на зададеното устройство. Проектът да съдържа следните части:

1. Проектиране на принципна електронна схема.

2. Създаване на библиотека с условни графични изображения по БДС и привеждане на схемата в съответствие с изискванията на БДС.

3. Задаване на правилата за електрическите съединения и компилация на проекта.

4. Симулация и анализ на електронната схема.

5. Проектиране на печатна платка

6. Създаване на изходни файлове

II. Да се реализират и представят:

1. Обяснителна записка във формат A4, структурирана и форматирана. В записката е приложено заданието.

2. Файловете на PCB проекта, файлът на схемата, собствените библиотечни файлове, файлът на симулацията, обяснителната записка във формат на MS Word 2003 и др.
Дата на задаване:………… г. Краен срок за предаване на проекта:

Ученик:........................... Ръководител:.................................

инж.П.Апостолов


Генератор на триъгълно напрежение facebook image
Публикувано от: Венета Медарова

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.