Забравена парола?
Начало на реферати

Функций в Ексел


IF

Връща една стойност, ако зададено от вас условие дава резултат TRUE, и друга стойност, ако дава резултат FALSE.

Използвайте IF, за да проверявате дали стойности или формули отговарят на определено условие.

Синтаксис

IF(logical_test,value_if_true,value_if_false)

Logical_test е всяка стойност или израз, чието изчисление дава TRUE или FALSE. Например A10=100 е логически израз; ако стойността в клетка A10 е равно на 100, изразът дава за резултат TRUE. В противен случай резултатът е FALSE. Този аргумент може да се използва във всеки оператор за сравнение.

Value_if_true е стойността, която се връща, ако logical_test е TRUE. Ако например този аргумент е текстовият низ "В рамките на бюджета" и аргументът logical_test дава за резултат TRUE, тогава функцията IF показва текста "В рамките на бюджета". Ако logical_test е TRUE и value_if_true е празно, този аргумент връща 0 (нула). За да покажете думата TRUE, използвайте за този аргумент логическата стойност TRUE. Value_if_true може да бъде и друга формула.

Value_if_false е стойността, която се връща, ако logical_test е FALSE. Ако например този аргумент е текстовият низ "Извън бюджета" и аргументът logical_test дава за резултат FALSE, тогава функцията IF показва текста " Извън бюджета ". Ако logical_test е FALSE и value_if_false е пропуснато, (т. е. след value_if_true няма запетая), тогава се връща логическата стойност FALSE. Ако logical_test е FALSE и value_if_false е празно (т. е. след value_if_true има запетая, следвана от затваряща скоба), се връща стойността 0 (нула). Value_if_false може да бъде и друга формула.

Забележки

Пример 1


1


2A


Данни


50


Формула

Описание (Резултат)


=IF(A2<=100,"В рамките на бюджета","Извън бюджета")

Ако горното число е по-малко или равно на 100, формулата показва "В рамките на бюджета". В противен случай се показва "Извън бюджета"


=IF(A2=100,SUM(B5:B15),"")

Ако горното число е 100, се изчислява диапазонът B5:B15. В противен случай се връща празен текст ("") ()Пример 2


1


2


3


4A

B


Действителни разходи

Прогнозирани разходи


1500

900


500

900


500

925


Формула

Описание (Резултат)


=IF(A2>B2,"Извън бюджета","OK")

Проверява дали първият ред надвишава бюджета (Извън бюджета)


=IF(A3>B3,"Извън бюджета","OK")

Проверява дали вторият ред надвишава бюджета (OK)Пример 3


1


2


3


4A


Резултат


45


90


78


Формула

Описание (Резултат)


=IF(A2>89,"A",IF(A2>79,"B", IF(A2>69,"C",IF(A2>59,"D","F"))))

Присвоява буквена оценка на първия резултат (F)


=IF(A3>89,"A",IF(A3>79,"B", IF(A3>69,"C",IF(A3>59,"D","F"))))

Присвоява буквена оценка на втория резултат (A)


=IF(A4>89,"A",IF(A4>79,"B", IF(A4>69,"C",IF(A4>59,"D","F"))))

Присвоява буквена оценка на третия резултат (C)В предишния пример втората инструкция IF е аргумент value_if_false на първата инструкция IF. По същия начин третата инструкция IF е аргумент value_if_false на втората инструкция IF. Ако например първият logical_test (A2>89) е TRUE, се връща "A". Ако първият logical_test е FALSE, се изчислява втората инструкция IF, и т. н.

Буквената оценка се присвоява на числата съгласно следната таблица.

Ако Резултат е

Тогава върни

По-голямо от 89

A

От 80 до 89

B

От 70 до 79

C

От 60 до 69

D

По-малко от 60

F

AND

Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE; връща FALSE, ако един или повече аргументи са FALSE.

Синтаксис

AND(logical1,logical2, ...)

Logical1, logical2, ... са от 1 до 30 условия, които искате да проверите, и които могат да бъдат или TRUE, или FALSE.

Забележки

Пример 1


1


2


3


4A

B


Формула

Описание (Резултат)


=AND(TRUE, TRUE)

Всички аргументи са TRUE (TRUE)


=AND(TRUE, FALSE)

Един аргумент е FALSE (FALSE)


=AND(2+2=4, 2+3=5)

След изчислението всички аргументи са TRUE (TRUE)Пример 2

Функций в Ексел facebook image
Публикувано от: Теодора Тонева

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.