Начало на реферати

ФУНКЦИИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


ФУНКЦИИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ1. Характеристика и форми на административната дейност


Административната дейност е една от проявите на държавната власт. Държавната власт е единна, но тя извършва различни функции, без да нарушава своето единство. Групирането на функциите става съобразно спецификата на тези функции и предполага групиране на органите, който са натоварени да осъществяват отделните групи функции. Изпълнителната или административната власт се проявява и осъществява чрез административната дейност.

Основните характеристики на административната дейност като проява на изпълнителната власт са следните:

  1. Административната дейност е държавна дейност. Тя е дейност по осъществяването на държавната власт. Извършва се от държавни органи или органи, на които изрично и по изключение е възложено да изпълняват функции на държавни органи.

  2. Административната дейност е юридическа дейност. Тя се извършва чрез правни действия, проявява се в правни действия и актове и поражда правни последици. В нея участват административно-правни субекти. Тя представлява реализация на административни правомощия на съответните органи. Чрез нея се осъществяват административните права и задължения на граждани и организации. Тя е юридически определена и институционализирана - извършва се от държавни органи с определен правен статут и компетентност.

  3. Административната дейност е подзаконова дейност. Тя се развива и осъществява въз основа на закона, като правомощията на администрацията произтичат от съответните закони. Административната дейност има подчинен изпълнителен характер по отношение на законодателната дейност на държавната власт. Основната задача на администрацията в системата на държавния механизъм е изпълнението и прилагането на волята на закона в конкретната практика на държавното управление. Административната дейност има подзаконов характер съобразно йерархията на държавните актове (намира се под законите, в подчинено положение спрямо законите), но подзаконов характер имат и другите дейности в държавата освен законодателната. Административната дейност е подзаконова не само поради своето място в йерархията, тя е подзаконова и в смисъл, че стои непосредствено под закона, свързана е и е подчинена на него, за да изпълни основното си предназначение - да реализира и приложи разпоредбите на закона в управлението на конкретните обществени отношения. Като провежда повелята на закона в живота, административната дейност изцяло е подчинена на съдържанието и целите на закона и се определя от тях.

  1. Административната дейност е изпълнителна дейност. Тя е дейност, която се развива за изпълнение на закона. Тази дейност не само се осъществява върху основата на закона, тя се осъществява в изпълнение на закона. Законите изискват механизъм за своето практическо приложение. Този механизъм се осигурява от административната дейност. Чрез актовете и действията на администрацията се осъществяват разпоредбите на законите и се реализира държавната политика.

ФУНКЦИИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ facebook image
Публикувано от: ЕЛЕНА

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.