Забравена парола?
Начало на реферати

Формули и стандартни функции в EXCEL


ФОРМУЛИ И СТАНДАРТНИ ФУНКЦИИ В EXCEL


 1. ¶.Формули

1.Определение израз, изпълняващ изчисления с данни.

За да не интерпретира израза като текст Excel изисква поставяне на знак = преди изписването на формулата / без интервал пред него!/.

2.Основи на формулите състои се най-много от 1024 символа и следните елементи

 • Оператори - + - *

 • Обръщения към клетки /адреси/

 • Стойности и текст или логически стойности

 • Функции за работни листове / нр. SUM, AVERAGE/

3. Приоритети на операциите

 1. Повдигане на степен ^

 2. Умножение * и деление /

 3. Събиране + и изваждане -

 4. Съединяване на текст /конкатенация/ - &

 5. Релациите = , >, <</FONT>

 1. Въвеждане на формула за изчисляване.

4.1.Активира се клетката, където ще се извежда резултатът

4.2.Въвежда се знак = / или бутон = от лентата за формули /при еднократно щракване върху бутон = се показва палитрата на формулата. Това улеснява вмъкването на функция във формулата/.

4.3.Активира се първата клетка, която участва в изчисленията или се изписва адреса й

4.4.Указва се математическото действие

4.5.Посочва се следващата и т.н.

4.6.При достигане на последната клетка, участваща във формулата се натиска клавиш Enter или бутон v

5.Сумиране на група от клетки

5.1.Активира се клетката за извеждане на резултата

5.2.Щраква се бутон или Alt + =

5.3.Променя се селекцията при необходимост/ Enter

6.Копиране на формула чрез манипулатора на мишката

7. Задаване име на формула:

7.1. Insert / Name / Define

7.2. Въвеждаме името на формулата в текстовата рамка Names in Workbook

7.3. Въвеждаме формулата в текстовата рамка Refers to / ОК

7.4. За използване на именувана формула след знака = въвеждаме името, Enter

Формули и стандартни функции в EXCEL facebook image
Публикувано от: Valentina Aleksandrova Goleva

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.