Забравена парола?
Начало на реферати

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца


Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца- същност, значение, типични особености и възможностиРечта е средство за общуване, оръдие на мисленето. Тя е специфична особеност на хомосапиенс, чрез нея хората изразяват свойте мисли и чувства. Речта е тясно свързана с езика, той е звукова система, която изпълнява комуникативни функции. Неговото овладяване с помощта на речта е изключително сложен процес. Речта и езика заедно повишават познавателната дейност на човека. Формирането и развитието на речта се извършва през точно определени сензитивни периоди от онтогенезиса на детето. Всяко закъснение в нейната поява, създава предпоставки и за закъснението в умственото развитие на детето. Речта на аномалните деца се отличава с редица специфични особености. Разнообразни нарушения в невро психичното им развитие, възпрепятстват правилното и своевременно усвояване на речта и езика. Те оказват неблагоприятно отражение върху цялостното им оформяне като човешка личност. Всяка категория аномални деца се отличава със специфична закономерност при появата, развитието и формирането на речта.

Особености на речта при деца с интелектуална недостатъчност: Проучвани са различни аспекти на речта им: фонетически, граматически, семантични, които имат съществено влияние за правилното формиране на речта и усвояване на езика. Най важните особености на речта на тези деца са:

1) По бавно развитие на речта, изразяващо се в по- късното й появяване в сравнение с нормалните деца. При тях речта възниква с две, три години закъснение. Това се отнася както за първите думи, така и до свързването на речта. Причините са свързани с дифузни поражения в кората на главния мозък;

2) Наличие на недостатъци в експресивната реч на децата. Тук се включват нарушенията при артикулацията на звуковете и поради това, сред тях са широко разпространени сигматизма, ламбдацизъм, заекване, ринолалия и др.

3) Наличие на недостатъци в импресивната им реч, свързани с неправилно възприемане и разбиране на речта, поради което липсва или е недоразвита отнасят се алалия и афазия.

4) Наличие на беден речник и определен запас от думи. Тези деца много по- рядко използват думи изразяващи признаци на предмети или техните свойства. Ето защо речта е шаблонна, неточна и емоционално необагрена.

5) Понижена регулативна функция на речта, изразяваща се в неосъзнаване на собствените действия и постъпки и неосмисляне на собственото поведение.

Особености на речта при деца със слухови недостатъци: Техните особености са твърде специфични, поради специфичния фактор на първичния недостатък:

1) Наличие на мимико жестикулативна реч, възниква като принудителна реч. По своята същност, тази реч е система от жестове, всеки от който си има определено значение. Познавателните възможности на мимико жестовата реч са ограничени, но все пак си остават основно средство за общуване;

2) Наличие на дактилна реч ръчна азбука за тези деца. Всеки дактилен знак се изобразява с помощта на определени движения на пръстите на едната ръка. В повечето страни се използват пръстите на дясната ръка, а само в Австралия и Великобритания и на двете ръце. Една от основните функции на дактилната реч е да служи за непосредствено общуване на глухонемите помежду им и с чуващите. Тя е основно средство за тяхното обучение и ограмотяване в училищата;

3) Наличие на Жестон, международен език и реч за обучаване и комуникация между глухите по света;

Формиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца facebook image
Публикувано от: Петър Желязков

Подобни материалиФормиране и развитие на речта и мисленето на аномалните деца 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.