Забравена парола?
Начало на реферати

Форми за организиране на обучението


ФОРМИ за организиране на обучението (класноурочна, класни неурочни и извънкласни )

Урокът

Урокът е вид формална организация на единството м/у дейността на ученика и тази на учителя, с помощта на което се разработва, представя и усвоява определена тема от учебната програма за определено учебно време. При урока учебното съдържание е разделено на малки единици, които могат да се възприемат и усвояват за строго определено време - учебния час. Урокът се планира, конструира и реализира в технологичен смисъл от учителя. Планът на урока уточнява целите му и придава насоченост на дейността през цялото му времетраене Учителят подбира учебния материал, методите и средствата, които ще се използват, определя продължителността и характера на различните дейности на учениците, обособява основните етапи на урока и тяхното съдържание и осигурява единството м/у преподаването и ученето.

Урокът като основна организационна форма на обучението има свои съществени елементи, които се реализират по различен начин и в различна степен в отделните видове уроци, а именно:

  1. формулиране на темата, която ще се разработи в урока;

  2. цел на урока и обосноваването й;

  3. проверка на зададената в предишния урок домашна работа;

  4. изложение (разработване) на новия материал;

  5. затвърждаване на новите знания чрез упражнения и практически занимания;

  6. повторение на изученото;

  7. проверка и оценка на знанията;

  8. формулиране на резултатите от урочната работа;

  9. задаване на домашна работа с указание за изпълнението й;

Целта на урока произтича от общопедагогтическите и дидактическите цели, от целите на образованието и обучението. Планирането на урока включва както формулирането ан неговите цели така и определяне на конкретните му задачи, съсъобразно възрастовите и други особености на учениците и отреденото учебно време.

Планирането на системата на уроците осигурява вътрешната логическа връзка м/у отделните уроци. Изключително важно е целите на отделния урок да се планират в тясна връзка с целите на предишните и следващите уроци.

Подготовката на учителя за урока е два вида: подготовка за учебната година и подготовка за отделния урок. Подготовката на учителя за учебната година - проучва се учебната програма, извършва се запознаване с особеностите на класа, разглеждат се документите и указанията, изработва се годишно разпределение, което включва названието на

Форми за организиране на обучението facebook image
Публикувано от: Йордан Димитров

Подобни материалиФорми за организиране на обучението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.