Забравена парола?
Начало на реферати

Финансов мениджмънт същност и предмет. Цели и функции на финансовия мениджмънт


Финансов мениджмънт същност и предмет. Цели и функции на финансовия мениджмънт.

В условия на трудно предсказуема среда се налага стратегически подход във фирменото управление. Необходим е отговор на въпросите кои сме и какъв е бизнесът ни, къде сме сега и къде искаме да бъдем, проверка дали сме стигнали до там. Финансовият мениджмънт е управление на и чрез финансите на фирмата. Следва се стратегическия подход при управлението. Акцентира се в/у движението на парите и превъртането им през реални, финансови и ликвидни активи. Обектът на изследване е движението на паричните потоци. Предмет на финансовия мениджмънт са парите и богатството на фирмата и управлението им съобразено с глобалната цел. Финансовият мениджмънт акцентува в/у финансите и формирането на капитала и инвестициите. Обръща се внимание в/у осигуряването, инвестирането и функционирането на капитала. Като теория предметът на финансовия мениджмънт са принципите и методите за управление на паричните потоци във фирмата в зависимост от нейните цели.На практика финансовия мениджмънт трябва да постигне оптимално управление на портфейла и богатството на фирмата. В организациите се ограничават ресурсоосигуряваща и управляваща подсистеми. Управляващата е с режим на стратегическо, оперативно и тактическо управление. Стратегическото управление осигурява жизнеустойчивост на организацията. Стратегическите решения са за финансиране и инвестиране. Оперативното управление използва постигнатия потенциал на фирмата. Тези решения се отнасят до постъпленията и плащанията. Тактическите управления превеждат стратегическите решения до ежедневната дейност. Целите на финансовия мениджмънт са свързани с глобалната цел на фирмата. Отговорността за взетите финансови решения се поема от вицепрезидент по финансовите въпроси на които са подчинени счетоводното и финансово направление. Финансовият мениджмънт е насочен към управление на финансовите потоци. Решенията са свързани с намиране на капитали и тяхната употреба. Главна функция на финансовия мениджмънт е финансирането и инвестирането. Основен принцип на финансовия мениджмънт е съпоставянето на потенциалната употреба на капитала с потенциалните източници на осигуряването му.

Финансов мениджмънт  същност и предмет. Цели и функции на финансовия мениджмънт facebook image
Публикувано от: Руска Кирилова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.