Забравена парола?
Начало на реферати

Финансов анализ на фирмаROE на Нора АД е 25 % / 10 000 : 40000/ , т.е. всеки инвестиран лев в компанията носи печалба от 25 стотинки.

Коефициентите на възвращаемост /Рентабилност/ са количествени характеристики за ефективността на собствения капитал, чуждия капитал и активите на фирмата. В практиката се използват следните коефициенти на рентабилност:


4.1 Коефициент на обща рентабилност:


печалба 10 000

--------------------------------- ------------ = 0,14

Нетни приходи от продажби 70 000


Препоръчителна стойност: Положителна стойност на коефициента, като оценката за много добро ниво е над 0,025.


Рентабилност (Капитализация) на активите:


Печалба 10000

------------------- ------------- = 0,10

Общи активи 96 000


Препоръчителна стойност: Положителна стойност на коефициента, нарастване във времето.


Рентабилност на собствения капитал:


Печалба 10 000

---------------------- ----------- = 0,25

Собствен капитал 40 000


Препоръчителна стойност: Желателно е да се съизмерва с нивата на ОЛП или на процента на инфлация, тъй като само нива над тяхното показват реално натрупване на капитал от страна на фирмите, т.е. доказана ефективност от дейността.


Рентабилност на привлечения капитал:

Печалба 10 000

------------------------- ------------- = 0,18

Привлечен капитал 56 000


Препоръчителна стойност: Може да се приеме като съизмерител цената на привлечения капитал от банки.Показатели / Коефициенти за рентабилност

в %

Обща рентабилност

14

Рентабилност (Капитализация) на активите

10

Рентабилност на собствения капитал

25

Рентабилност на привлечения капитал

18


Финансов анализ на фирма facebook image
Публикувано от: Ралица Николаева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.