Начало на реферати

Език на правните актове


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Р Е Ф Е Р А Т
ПО

ДИСЦИПЛИНАТАЮ Р И Д И Ч Е С К А Т Е Х Н И К А


НА


ТЕМА: ЕЗИК НА ПРАВНИТЕ АКТОВЕ

Изготвил:,

Факултетен №, право,

ІV-ти курс, задочно обучение
Език на правните актове facebook image
Публикувано от: Стела Стойчева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.