Забравена парола?
Начало на реферати

Език и реч неврофизиологични и невропсихични основиЕзик и реч неврофизиологични и невропсихични основи. Придобити в следствие на локални корови увреди нарушения на речта


Общуването е една от най-големите потребности на хората, за да могат те да се развиват пълноценно. То е процес, чрез който живите организми, живеещи на групови начала, и човека обменят помежду си информация от всякакъв тип и са способни да я споделят с други участници. При общуването индивидите си взаимодействат, взаимовлияят, взаимовъзприемат се и се взаиморазбират.

Дефектите в речта неизбежно водят до комуникативни нарушения. Но ако за възрастните речта се явява главно символно поведение средство за предаване на мисли, чувства на другите и обозначаване на обекти, то при децата транзитивните функции, изискващи наличие на слушател, са по-малко очевидни и детето може да говори само с цел самоизразяване или игра. Речевата дейност, обаче, се формира и функционира в тясна връзка с цялата психика и едно тежко речево разстройство, каквото е детската афазия, дава силно отражение както върху психичните процеси, така и върху процеса на комуникация. При възрастните терминът афазия се отнася до състоянията, при които езиковата (респ. речевата) функция е увредена в резултат на мозъчно поражение , което обикновено включва лявата хемисфера

Смущенията на речта се обясняват с трудности в издаването на звуци или проблеми с качеството на гласа. Може да има проблем с потокът на думи (заекване), неясно произнасяне на думите или проблем със силата на звука и тоналност на гласа. Също така, може да има проблем в използуване определените звуци на речта като заместване на " Ф " със " С " (изфъфляне). Проблем може да е и ограничената реч, когато детето не може да говори изобщо или може да има проблем с говоренето в специфична среда.Речта е способност да се използват думи и техни символни знаци, както е например при глухонемите, за да могат да се възприемат, предават и записват мисли на други хора. Неврофизиологично речта се осъществява на следните нива :
* Първо ниво сетивните взаимоотношения с околния свят ;

Език и реч  неврофизиологични и невропсихични основи facebook image
Публикувано от: NONKA

Подобни материалиЕзик и реч неврофизиологични и невропсихични основи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.