Забравена парола?
Начало на реферати

ЕТИКЕТ НА УСТНИТЕ И НА ПИСМЕНИТЕ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ


Първата функция на бизнес етикета е информационно-ориентиращата. Етикетът на другия (или на другата организация) предлага информация за него. Това става възможно благодарение на такива характерни черти на бизнес етикета като символичен език, субективност, самоотразяване, култура, различни равнища. В този смисъл етикетът ориентира какво трябва да се прави, как да се държи човек, как да постъпи и т. н.

Втората функция на бизнес етикета е мотивационната. Етикетът е външната страна на поведението, затова той влияе непосредствено върху емоциите, чувствата на другия. Маниерите и обноските могат да се харесват и одобряват, но могат да предизвикат отвращение, погнуса, неприязън, агресивност. И в единия, и в другия случай етикетът мотивира, предизвиква емоции, нагласи, представи, очаквания, интереси, потребност от общуване със съответния човек.

Третата функция на бизнес етикета е емоционалната. Вероятно има смисъл да я посочим отделно от мотивационната, тъй като етикетът на хората е или атрактивен (приемлив), или неатрактивен (неприемлив) за другите и това възбужда преди всичко емоциите, а след това и чувствата. Напълно възможно е обаче лошият етикет да възбуди лоши емоции, но въпреки всичко бизнес интересът в момента да е много силен и поради това комуникацията да се осъществи. Има голяма вероятност това да не се повтори или на основа на емоционалната функция на етикета да отпадне мотивация от подновяване на комуникацията.

Четвъртата функция на бизнес етикета е контролиращо-коригиращата. Бизнес етикетът е начин за контрол върху собственото поведение и неговата външна страна. Възможността да се самосравняваш води до корекция на поведението и действията (собствените и спрямо другия).

Етикетът е външната страна на бизнес комуникациите. Те изпълняват своите функции чрез своя етикет! Бизнес комуникациите са неосъществими без етикет!


3. Етикет на деловите срещи, разговори и преговори

Не са малко на брой хората, които мислят, че деловите срещи нямат етикет, точно защото са делови. В истинските среди обаче подобно мнение звучи неприемливо. Предназначението на деловата среща е създаване на условия за делови разговор. А повечето от условията в този смисъл са свързани с подготовката на стратегия на разговорите и воденето на преговори. Ето защо за деловите срещи в по-големите компании, където те са всекидневие и основно занимание, се изработва програма и това се планира месец, два или три предварително.

Етикетните правила за уговаряне на среща са различни според ситуацията - какви са отношенията между двете страни, какъв ще бъде предметът на разговор, има ли други обстоятелства, които трябва да се вземат предвид. Най-важният фактор е кой търси среща. Така например този, който търси среща, прави предложение за среща, но трябва да се съобрази с мястото, датата и часа, предложени от другия. Когато се телефонира или се изпраща писмо-предложение или факс за уреждане на среща, е задължително и личното представяне (кой сте), информация за повода за срещата и приблизително време, което разговорът може да отнеме. Не е прилично да се отказват предложенията за място и време на срещата под предлог ангажименти. Те трябва да бъдат изключително основателни (отсъствие от страната, от града, болест, постъпване в болница или други).

Какво трябва да бъде поведението по етикет на човека, когото молят за среща? Негово право е да прецени дали да приеме, или да не приеме поканата за среща. Негово право е да попита какъв е поводът за среща, ако другият не е уточнил това. Негово задължение е да посочи точните дата, час и място за срещата. Не е нито вежливо, нито коректно да се казва: Елате към 20-о число или Наминете след 15 часа. Това се възприема като безразличие, незаинтересованост, невъзпитание, надменност и други.

Деловите срещи се назначават обикновено в кабинет, офис или в друго служебно помещение. Това важи особено за хора, които все още не се познават или малко се познават. В никакъв случай точно за тях не бива да се определя за място на срещата ресторант или клуб. Преди всичко това поражда недоразумение как ще се познаят двамата. Започват уговорки Аз ще бъда облечен във... или Аз ще държа вестник. Това не бива да се допуска. Ако срещата се уточнява за 11,30 или 18,30 часа, означава непременно обяд или вечеря в ресторант. Естествено, този, който моли за среща и има безспорно интерес от нея, ще се види принуден да поеме разходите за обяда или за вечерята. Ако обаче това са единствените свободничасове, репликата може да се формулира така: Вижте, наистина искам да ми повярвате, че във всички възможни часове съм зает

ЕТИКЕТ НА УСТНИТЕ И НА ПИСМЕНИТЕ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ facebook image
Публикувано от: Boginya Bogomilova

Подобни материалиЕТИКЕТ НА УСТНИТЕ И НА ПИСМЕНИТЕ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.