Начало на реферати

Емоционални процеси


ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ

Всеки човек желае да постигне нещо значимо в своя живот, независимо от емоциите и трудностите, които той ни предлага.

Емоционалните процеси разкриват най нежните страни на нашия вътрешен свят. Емоциите зависят от съзнателното или несъзнателното оценяване на събитията. Те се предизвикват от различни процеси. Също тъка те могат да придобиват различни форми, да се проявяват, като състояния засягащи тялото, действията, мислите.

Емоциите са преживявания разкриващи озарението и просветлението, до което достига човек. Това са преживявания с мистичен характер, разтърсващи човека дълбоко. Те изпълват с удивление, възхищение, екзалтация граничеща със смирение и поклонение. За миг собствения ни свят се слива с целия, човек изгубва себе си в безкрайното свещеното.

Емоционалните преживявания могат да протичат във формата на афекти, емоции, чувства, срасти, настроения, стрес.

Афектите са краткотрайни и бурни избухвания, завладяващи човека изцяло. Те са свързани с резките изменения на значимите ситуации. В това състояние човек губи контрол върху себе си и често съзнанието губи възможност да владее ситуацията.

Емоциите са по-продължителни, могат да са свързани с реални и въображаеми ситуации и събития. Емоцията разкрива на съзнанието значението на ситуацията, настъпването на ситуационния ред и събития.

Чувствата са различни и са по-устойчиви преживявания с изразена предметна насоченост. Те разкриват човека с неговите притеснения, позиции, желания.

Страстите са още по-устойчиви форми на преживявания и обхващат цялостно човека. Те го завладяват и го тласкат към преследването на неговите цели. Страстта може да доведе до страдание, тя може да е разрушителна, да погуби и да издигне човек.

Настроението е най-продължителното преживяване, разкриващо отношението на човека към ситуацията и събитията. То обагря целия ни живот, то може да бъде весело или тъжно или да протече като радост или тъга.


Стресът може да се породи от събитие, което нарушава обичайния ход на живота ни. Факторите допринасящи стреса могат да са много различни:

  • загуба на смисъл на това, което се преви;

  • натиск на времето;

  • напрежение създадено от различни конфликти;

  • ниска самооценка и разстроени връзки.


Причините за стреса могат да са в следствие на :

  • проблеми в интимно общуване;

  • средата в която живеем;

  • избухливост и гняв;

  • загуба на чувство за хумор;

Емоционални процеси facebook image
Публикувано от: Димитър Вичев

Подобни материалиЕмоционални процеси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.