Забравена парола?
Начало на реферати

Електропроводимост на разтвори. Дейонизация на вода


различните среди електрически ток. След всяко измерване електродите се измиват старателно с вода.2.Влияние на природата на разтворителя върху електропроводимостта на разтвора


Измерването се провеждат със същият апарат. Две стъклени чаши с обем 250ml последователно се наливат около 200 ml разтвор на безводен меден дихлорид в ацетон и във вода. Двата разтвора са с еднаква концентрация, измерва се тяхната електропроводимост.3.Влияние на разреждането на разтвор на слаб електролит върху електропроводимостта на разтвора


Опитът се извършва с помощта на същият апарат като последователно се изменя големината на тока на разтвори на CH3COONH4 с различна концентрация. Изходният състав е разтвор, означаван като състав А. От него в стъклени чаши с обем 250ml, чрез разреждане с вода се приготвят разтвори на CH3COONH4.4. Получаване на дейонизирана вода и измерване на електричската и проводимост с кондуктометър


За получаване на дейонизирана вода се използват йонно обменни смоли (за прочистване на водата). Смолите се поставят в две цилиндрични колони- в едната катионите, а в другата анионите. През тях, във вертикална посока последователно преминава водата за дейонизиране със скорост 1-2ml/min. като изходен материал се получава питейна вода. Дейонизация на водата за полупроводникови нужди се постига чрез последователно отстраняване на катионите с помощта на Н- катионит и на анионите с помощта на ОН- анионит. Отстраняването на дадена сол разтворена вода, като магнезиев хлорид, ще се постигне посредством следните йоннообменни реакций:


Н2 + Mg + 2Mg + 2H+

(OH)2 + 2Cl-Cl2 + 2OH-


След продължителна работа йоните се насищат с чужди йони и е необходимо тяхната регенерация.Катионите се регенерират с 2 или 5% разтвор на солна киселина. При това всички катиони се изместват от водородните йони и катионитът отново се превръща в своята водородна форма. Анионите се регенерират с 2% разтвор на натриева основа. Постига се отстраняването на различните аниони и превръщането на анионита в хидроксилна форма. Даден йонит може да се регенирира до около 25-30 пъти.

Измерването на електрическата проводимост на дейонизирана вода се извършва с мегаомметър (кондуктометър). Електрическата проводимост на водата силно зависи от температурата- с повишаване на температурата тя нараства.


II. Опитни резултати
Електропроводимост на разтвори


Вещество
Големина на тока
Уравнение
Обяснение

H2SO4

CuSO4

NaOH

NH4OH

NaCl

Захар

CH3COOH

C2H5OH

H2O

84mA

56mA

76mA

34mA

74mA

0mA

31mA

0mA

0mA

H2SO4Џђ2H++SO4-2

CuSO4ЏђCu+2+SO4-2

NaOHЏђNa++OH-

NH4OHЏђNH4++OH-

NaCl ЏђNa++Cl-

-

CH3COOHCH3COO-+H+

C2H5OHC2H5O-+H+

H2OH++OH-

силен

силен

силен

слаб

силен

не е електролит

слаб

не е електролит

не е електролит

Влияние на природата на разтворителя върху електропроводимостта на разтвори


Вещество

Разтворител

Er на разтвора

Ток

Обяснение

CuCl2

CuCl2

Ацетон

Вода

21,0

78,3

18

37

слаб

слаб

III. Анализ на резултатите


При питейната вода началната електрическата проводимост е 0,287 , а в краят 0,086. За застоялата вода началната електрическата проводимост е 0,289 , а в краят 0,01

Електропроводимост на разтвори. Дейонизация на вода facebook image
Публикувано от: Сафина Петкова

Подобни материалиЕлектропроводимост на разтвори. Дейонизация на вода 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.