Забравена парола?
Начало на реферати

Електромагнитна индукция


Протичане на индукционен ток в контура 2 можем да предизвикаме също така и чрез приближаване на контура 2 към контура 1 или чрез отдалечаване. В първия случай големината на потока на магнитната индукция (1) през повърхнината, ограничена от контура 2, се увеличава. Във втория случай големината на потока на магнитната индукция (1) през повърхнината, ограничена от контура 2, съответно намалява. При отдалечаване индукционния ток тече в обратна посока на тази, в която тече при приближаване.

Електромагнитна индукция може да бъде предизвикана също така и ако въртим плавно контура 2, така че да се мени ъгълът между посоката на магнитната индукция и нормалата към повърхнината ограничена от контура, при което се мени потокът на магнитната индукция през тази повърхнина.

Обобщавайки резултатите от своите многобройни експерименти, някои от които описахме схематично по-горе, Фарадей достига до извода, че

Когато потокът на магнитната индукция през повърхнината, ограничена от затворен проводник се мени с времето, в проводника възниква електричен ток, наречен индукционен, големината на който зависи единствено от големината на скоростта на изменение на потока

.

Какво можем да кажем за посоката на индукционния ток? Правилото, по което можем да определим посоката на индукционния ток, е намерено от Ленц и носи неговото име.

Правилото на Ленц гласи: Индукционният ток е насочен така, че противодейства на причината, която го предизвиква.

Да се върнем към първия пример и да проследим правилото на Ленц. Когато големината на тока I1 в контура 1 расте, расте и големината на магнитната индукция . Силовите линии (пунктираните линии на чертежа по-горе) на магнитната индукция на магнитното поле, създадено от индукционния ток I2 са насочени в обратна посока, т.е. те противодействат на нарастването на големината на магнитната индукция .

Когато големината на тока I1 в контура 1 намалява, намалява и големината на магнитната индукция , силовите линии (пунктираните линии на чертежа по-горе) на магнитната индукция на магнитното поле, създадено от индукционния ток I2 са насочени в същата посока, т.е. те противодействат на намаляването на големината на магнитната индукция .

За възникване на електричен ток е необходимо наличие на ЕДН.

Закон на Фарадей

Във всеки затворен проводящ контур L при изменение на потока Ф на магнитната индукция през повърхнината S,ограничена от контура,

,

възниква ЕДН на индукцията i, което противодейства на промяната на потока,

i = .

Повърхнината, ограничена от контура, е ориентирана така, че нейната ориентация и посоката на индукционния ток, възникнал в контура, удовлетворяват правилото на десния винт.

Токове на Фуко

Индукционни токове могат да бъдат възбудени и в масивни проводници. Тези токове се наричат токове на Фуко (френски физик (1819 1868 г.)) или вихрови токове. Тъй като електричното съпротивление на масивните проводници е сравнително малко, големината на вихровите токове може да бъде значителна, поради което върху движещи се в магнитно поле масивни проводници действа сила, която забавя тяхното движение. Токове на Фуко възникват и в проводници намиращи се в променливо магнитно поле.

Електромагнитна индукция facebook image
Публикувано от: ГЕНЧО ВАСИЛЕВ ГУЛЕКОВ

Подобни материалиЕлектромагнитна индукция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.