Забравена парола?
Начало на реферати

ЕКОПАК - европейският модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки


оползотворяване на отпадъци от опаковки PRO EUROPEс правото да ползва и предоставя на своите клиенти марката "Der Gr¬ne Punkt" ("Зелена точка").

Членството в ЕКОПАК предоставя възможност на отговорния бизнес в страната да изпълнява задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, реализирани на пазара в България.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ не ползва услуги и не извършва разплащания към свои акционери. В дружеството няма участие на фирми, събиращи и рециклиращи отпадъци.Това гарантира липсата на конфликт на интереси между дружеството и дейността на неговите акционери и членове. Тарифите на ЕКОПАК не позволяват разходите за различните опаковъчни материали да бъдат субсидирани от други. По този начин се гарантира, че няма финансиране на едни материали или фирми за сметка на други. Набраните от продуктовите такси приходи се инвестират в изграждане на системи за разделно събиране в общините. Разделно събраните суровини се обработват в най-близката сепарираща инсталация. ЕКОПАК е единствената българска организация, която разполага с 5 собствени сепариращи инсталации в Божурище, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Предстои пускането в експлоатация на още три нови съоръжения - в София, Варна и Плевен. Годните за рециклиране опаковки се транспортират до 27 завода за рециклиране по региони, което позволява преработка на отпадъците в максимална близост до местата на генерирането им. През 2007 г. те са декларирали 145000 тона отпадъци от опаковки, което увеличи пазарния дял на ЕКОПАК до 45.7%, с близо 10 пункта пред основния й конкурент. Организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 62240 тона опаковки. Това съставлява 43,2% от декларираните от нейните членове количества, при годишна цел по Закона за управление на отпадъците от 39%. За 2008 г. квотата за рециклиране по ЗУО е 42%.

За улеснение на членовете си ЕКОПАК е разработила електронна система за подаване на данни. Компаниите вече могат да декларират количествата произведените или внесени от тях опаковки, по електронен път. Създадената преди две години Web-базирана система Екопак Он-лайн е част от Системата за управление, която поетапно се въвежда в Екопак с цел по-добро организиране и оптимизиране на бизнес процесите. След едногодишна работа с Екопак Он-лайн започна поетапно обучение и въвеждане на системата при клиентите. Системата, разработена от най-голямата организация за оползотворяване у нас, позволява въвеждане на отчети за количествата опаковки, фактуриране и генериране на справки по различни показатели в реално време. Това спестява на клиентите на Екопак време, улеснява отчетността и намалява

ЕКОПАК - европейският модел за разделно събиране на отпадъци от опаковки facebook image
Публикувано от: Hrisa Purnarova

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.