Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрация  • КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ПРЯК ИЗРАЗ НА ТОВА Е УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

  • УСТОЙЧИВОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА

ТЯ СЕ ИЗРАЗЯВА В ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА Й ГОТОВНОСТ ЗА ЛОЯЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСЯКО ПРАВИТЕЛСТВО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ ВЪВ ВЛАСТТА.

  • ИКОНОМИЧНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА

ТЯ СЕ СВЕЖДА ДО МИНИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАВНИЩЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА ПРИ КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ.

  • АДАПТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ

НЕОБХОДИМО Е АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА НЕ САМО ДА ИМА ГОТОВНОСТ ДА ФУНКЦИОНИРА В УСЛОВИЯТА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, НО И ДА СЕ АДАПТИРА КЪМ ПРОЦЕСИТЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯ В НЕЯ.


15.КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕК?

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕК Е В СЪСТАВ ОТ ОКОЛО 25 000 СЛУЖИТЕЛИ И Е ОРГАНИЗИРАНА В ТРИ ГРУПИ ЗВЕНА:


1.ПЪРВАТА ГРУПА СА ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ (DG), ЕДНА ЧАСТ ОТ КОИТО ОБСЛУЖВАТ КОНКРЕТНА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА: ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОНКУРЕНЦИЯ, ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ И Т.Н., КАТО ВСЯКА ПОПАДА СРЕД ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ЕДИН ОТ КОМИСАРИТЕ. ДРУГА ЧАСТ ОБСЛУЖВА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ЕС. ВСЯКА ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ СЕ ОГЛАВЯВА ОТ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР, ПРЯКО ПОДЧИНЕН НА СЪОТВЕТНИЯ КОМИСАР.


2.ВТОРАТА ГРУПА ЗВЕНА СА ВЪТРЕШНИ СЛУЖБИ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ВЪПРОСИТЕ НА БЮДЖЕТА, ПЕРСОНАЛА, ПРЕВОДАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ И ДР.


3.ТРЕТАТА ГРУПА ЗВЕНА СА Т.НАР. ГЕНЕРАЛНИ (ОБЩИ) СЛУЖБИ, КОИТО СЕ ЗАНИМАВАТ С ЕВРОСТАТ, ВРЪЗКИТЕ С ПРЕСАТА И ДР.

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.