Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрацияПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР – АДМИНИСТРАТИВЕН СЛУЖИТЕЛ, НАТОВАРЕН С ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАТАЛОГ ОТ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ И КООРДИ-НИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


14.КОИ СА ПЕТТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНЦИПА НА ДОБРО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ?
  • ОТКРИТОСТ – ИНСТИТУЦИИТЕ СЛЕДВА ДА РАБОТЯТ ПО-ОТКРИТО. ЗАЕДНО СЪС СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ ТЕ ТРЯБВА АКТИВНО ДА РАЗЯСНЯВАТ ДЕЙНОСТТА НА ЕС И РЕШЕНИЯТА, КОИТО ВЗИМА.

  • УЧАСТИЕ – КАЧЕСТВОТО, УМЕСТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ЗАВИСЯТ ОТ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ШИРОКО УЧАСТИЕ ПО ВЕРИГАТА НА СЪОТВЕТНАТА ПОЛИТИКА – ОТ КОНЦЕПЦИЯТА ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й

  • ОТЧЕТНОСТ – НЕОБХОДИМО Е РОЛИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ДА БЪДАТ ЯСНИ. ВСЯКА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС СЛЕДВА ДА РАЗЯСНЯВА И ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, КОЕТО ВЪРШИ ЕВРОПА.

  • ЕФЕКТИВНОСТ – ПОЛИТИКИТЕ ТРЯБВА ДА СА ЕФЕКТИВНИ И НАВРЕМЕННИ И ДА ПРЕДОСТАВЯТ НЕОБХОДИМОТО ВЪЗ ОСНОВА НА ЯСНИ ЦЕЛИ, ОЦЕНКА НА БЪДЕЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И МИНАЛИЯ ОПИТ, АКО ИМА ТАКЪВ.

  • СЪГЛАСУВАНОСТ – ПОЛИТИКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ТРЯБВА ДА СА СЪГЛАСУВАНИ И ЛЕСНО РАЗБИРАЕМИ. СЪГЛАСУВАНОСТТА ИЗИСКВА ПОЛИТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ЗА ДА МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ПОДХОД В ЕДНА СЛОЖНА СИСТЕМА.ЕВРОПЕЙСКИ КРИТЕРИИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА НОВО КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАЦИЯТА:


Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.