Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрация

1.Публичен сектор;

-Управленска характеристика на публичния сектор;

- Обособяване на публичния сектор;

- ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР2.Въпроси за самоподготовка;


1.КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СМЕСЕНИТЕ БЛАГА?

2.КАКВО Е ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ?

3.КОИ СА ТРИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ?

4.КОИ СА ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ?

5. В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВАТ СХОДСТВОТО И РАЗЛИЧИЕТО ВЪВ ФОРМИТЕ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРИ ФРЕНСКИЯ И ПРИ БРИТАНСКИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН МОДЕЛ?

6.КАКВИ СА НОРМАТИВИТЕ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ?

7.КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА?

8. КАКВИ СА ФУНКЦИИТЕ НА ЗВЕНОТО ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА?

9.КАКВИ СА СЪЩНОСТТА И ОБХВАТЪТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ? ЗА КОЙ АДМИНИСТРАТИВЕН МОДЕЛ Е ХАРАКТЕРНА ТАЗИ АДМИНИСТРАЦИЯ?

10.КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА АЛОКАТИВНАТА НЕЕФЕКТИВНОСТ НА БЮРОКРАЦИЯТА?

11.КАКВО СЪДЪРЖА ВСЯКА ОТ ДВЕТЕ ГРУПИ ПАТОЛОГИИ СПРЯМО ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ?

12.КОИ СА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ МЕЖДУ КОНЦЕПЦИИТЕ “НОВ ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”?

13.КОЙ Е НАЙ-ЦЕЛЕСЪОБРАЗНИЯ ПОДХОД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕИНЖЕНЕРИНГ?

14.КОИ СА ПЕТТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРИНЦИПА НА ДОБРО ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ?

15.КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ЕК?

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.