Начало на реферати

Държавна власт и държавна администрация


Рационализиране на взаимодействието”Администрация-Общество”

Нов публичен мениджмънт(Европа)Неотейларизъм

Разионализиране н авътрешната организация на администрация

Публично предприемачество(САЩ)


НЕОТЕЙЛАРИЗЪМ-

-Производствените разходи

-Реалните постижения

-Трудово възнаграждение


НОВ ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ-

-Техники на стратегическия мениджмънт(от от бизнеса в администрацията)

-Управленската структура на бюджетните учреждения

-Йерархичните равнища в административните структури

-Система от показатели за оценка на изпълнението

-Промяна на административната култура

-Промяна в административната култура

-Подходи на маниджмънта на човешкия капитал

-Предлагане и търсене на публични услуги

-Договорната система”копувач-продавач”

-Самостоятелност на публичните учреждения


ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО-


-Алтернативи за задоволяване на обществените потребности

-Гражданите-клиенти да могат да участват в публичния мениджмънт

-Вграждане на административно управленски процеси(арента,приватизация и др.)

-Съкращаване на броят на правилата,регулиращи дейността на административните звена

-Оценка на за функциониране на звената на администрацията

-Право на избор

Да предотвратяват възникване на обществено неприемливи потребности

Държавна власт и държавна администрация facebook image
Публикувано от: Стойка Стоева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.