Начало на реферати

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯДългът е парична сума или собственост, която се дължи от една организация или лице на друга организация или лице. Държавния дълг- това са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата. Държавния дълг, наред с данъците е основно средство за осигуряване на средствата за финансиране на публични разходи. Той е елемент на държавните финанси от най-ранните етапи на тяхното съществуване.


Причини за възникването на дълга

Държавният дълг е натрупване на задължения от страна на държавата, чрез вземане на вътрешни и външни заеми. Той е важно перо в държавния бюджет и се формира въз основа на годишните бюджетни дефицити. Самият бюджетен дефицит представлява превишението на бюджетните разходи над данъчните приходи. Държавния дълг расте при увеличаване на годишния бюджетен дефицит и намалява под влиянието на

формиране на бюджетни излишъци.

Държавният дълг най-общо е дълг на държавната администрация.

Той бива вътрешен и външен, местен /общински/, правителствен, национален и т.н.

- Вътрешният се формира от т.нар. вътрешни заеми сключени с кредитори, местни държавни и частни институти или отделни граждани на държавата, финансирайки дейността й. Той влияе пряко върху благосъстоянието на населението. Вътрешния дълг може да бъде управляван.

- Външният дълг се формира при износ на стоки и услуги извън националното стопанство на държавата и ограничаващо потреблението вътре в нея. Прогресивно нарастващия държавен дълг формира икономическите тежести и върху бъдещите поколения. Едновременно с това държавният дълг може за предпазва икономиката от дълбоки сътресения или да стимулира прогресивни, структурни изменения в националното стопанство.

Държавният дълг и брутният стойностен размер на задълженията на частни фирми и лица към външни кредитори, представлява националният дълг.

- Местен дълг представлява дългът на общините.

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ НА БЪЛГАРИЯ facebook image
Публикувано от: Иванка Ганчева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.