Забравена парола?
Начало на реферати

Дългосрочни банкови кредити


Дългосрочни банкови кредити. Потребителски кредит.

Дългосрочни банкови кредити. Потребителски кредит.В условията на пазарна икономика основната форма на кредита е банковият кредит. Той представлява сложна технико-организационна форма за осъществяване на активна банкови операции, чрез които се разпределят, предоставят и използват свободните капитали на банките.

В зависимост от срока на използване банковите кредити биват:

- краткосрочни предоставени за срок до 1 година;

-средносрочни разрешават се за срок от 1 до 5 години;

- дългосрочни те са със срок над 5 години и имат предимно инвестиционен характер;

Това деление в известен смисъл е условно. Често пъти кредити разрешени за срок до 1 година се класифицират като дългосрочни, а практиката показва, че краткосрочните кредити често имат инвестиционен характер.

Дългосрочните кредити имат съществен дял в съвременното банково кредитиране. Като дългосрочни се определят тези банкови кредити, които са със срок по-дълъг от 5 години. По правило дългосрочните кредити са предназначени за придобиване на дълготрайни актива. Като теоретична възможност същите кредити могат да се отпускат за придобиване на нематериални и финансови дълготрайни активи. Същността на дългосрочните кредити се характеризира както от срока, за който се придобива, така и за целта, за която се използват. За какъв срок ще се отпусне кредита , зависи главно от състоянието и структурата на банковите активи и пасива и съответното им балансиране.

Най-често за обезпечаване на дългосрочните кредити служи ипотека на съществуващото имущество или вписване на законна ипотека на недвижим имот след построяването или придобиването му, както и поръчителство и гаранция от трети лица. Приетите обезпечения и ипотекирани имоти се застраховат за сметка на кредитополучателя и в полза на банката за стойност не по-малка от 120% от сумата на кредита.

В практиката на развитите страни се предоставят следните видове дългосрочни банкови кредити:

- Ипотечен кредит:

Ипотечния кредит се предоставя срещу обезпечение с недвижимо имущество. За целта се учредява ипотека, която позволява на банката при неизпълнение на кредитния договор да получи удовлетворение от продажната цена на недвижимия имот. Ипотеката е най-скъпата гаранция и за това ипотечният кредит се използва обикновено за финансиране на дългосрочни инвестиции. Нейното оформяне се извършва в съда, а определянето на ипотечната стойност се извършва от експерти. Ипотечните кредити се предоставят както от специализирани банки, така и от търговски банки. Търговските банки си набавят необходимия кредитен ресурс и чрез емитиране на заложни акции.

Дългосрочни банкови кредити facebook image
Публикувано от: Слави Иванов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.