Забравена парола?
Начало на реферати

Двойно данъчно облагане












ПРАВЕН РЕЖИМ

НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ












Доктор по право

Сашо Георгиев Пенов

Международното икономическо сътрудничество се влияе от установените в отделните държави данъчни задължения. Установеният в конкретната държава данъчен режим влияе съществено върху инвестиционния процес. Стопанските субекти са заинтересовани при икономическата им активност в международен мащаб да бъдат справедливо обложени и данъчното законодателство да стимулира стопанската им дейност. Интернационализацията на стопанския живот може да доведе до некоректно облагане, изразяващо се в заплащане на данъчни задължения за една и съща дейност в две или повече държави-до международно двойно данъчно облагане. Това налага съгласуването на данъчните системи на отделните държави с цел неговото избягване и предотвратяване на причините, които го създават. Съгласуването има за задача да осигури и не възпрепятства свободното движение на хора, стоки и капитали и по този начин да се насърчи стопанския обмен. От друга страна, чрез него се осигуряват от фискален аспект стабилни по възможност данъчни приходи за отделните държави, като заедно с това се решават и управленски стопански задачи, чрез определяне на предпоставките за извършване на инвестиции в чужбина и тяхното насърчаване от данъчното законодателство.

Двойно данъчно облагане facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.