Забравена парола?
Начало на реферати

ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА


ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Монокаузални модели

 • капитализма, който исторически се стреми като система към глобална експанзия (Уолърстейн)

 • технологическите промени, свързани с реактивните самолети, компютрите, спътниците, комуникациите, които намаляват географските и социални дистанции (Розенау),

 • политически фактори, свързани с вярата и провеждането на неолиберална политика на дерегулация (Хърст,Гилпин)

Мултикаузални модели

 • включват фактори като капитализмът, междудържавната система, милитаризмът, индустриализмът (Гидинс) или политика, икономика, култура (Робертсън) като идеята е, че всеки от тези фактори е сравнително автономен и подчинен на различна логика

Системни обяснения

Взаимообвързаност на три фактора:

 • Технологии на третата индустриална революция

 • Специфичната природа на капитализма, насочен към печалбата

 • Политика и идеология на глобализъм и пазарен фундаментализъм

ТРЕТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

 • Три основни типа технологии имат ключово значение за глобализацията на икономиката и всички останали процеси комуникационните, транспортните и медиите.

1. Комуникационните технологии

Шест етапа на тяхното развитие, които се различават по три основни признака:

 • скорост на предаване на информацията;

 • обхват на информацията;

 • масираност, достъпност на информацията.

Първи етап

 • Прости рисунки и устна комуникация, характерни за додържавния период от развитието на човечеството. Скоростта на предаването на информацията е тази на звука, а обхвата - микрогрупата, в която се извършва общуването. Поради това и не съществуват предпоставки за комуникационни системи от по-голям порядък, без които не е възможна държавата.

Втори етап

 • Изобретяване на азбуките в различни версии, на числата и появата на писмен език. Скоростта на предаване на писмената информация е ниска, съответстваща на скоростта на физическо движение на хората. Това става обаче предпоставка за поява на държавата

Трети етап

 • 1445 г. Гутенеберг слага начало на книгопечатането, мастилото и печатарската техника. Това прави възможни Реформацията и модерната публична сфера. Това прави възможно обединението на хората в национални държави и налагане на идентичност чрез публичната сфера и образование

ДВИЖЕЩИТЕ СИЛИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА facebook image
Публикувано от: Димитър Стефанов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.