Забравена парола?
Начало на реферати

ДОКЛАД И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


ДОКЛАД И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


  1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


ДОКЛАДЪТ е документ, който съдържа обстойно изложение на длъжностно лице до ръководителя на стопанската организация по конкретен въпрос.

ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА е писмено съобщение на длъжностно лице до ръководителя на организацията, в което се съдържа изложение по някакъв въпрос със съответните изводи и предложения, но за разлика от Доклада тя може да бъде написана и от външно лице или нещатен сътрудник на фирмата.

Тези документи имат входящ/изходящ номер и дата и могат да се придружават от Описи и Справки.


  1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАД И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


  • Адресатът се записва на 44 деление с главни букви, а населеното място след 1 свободен ред с главни букви и разредка

  • Наименованието на документа се записва от 44 деление след 2 свободни реда с главни букви като Доклад се пише с разредка, а Докладна записка без разредка

  • Трите имена на съставителя се пишат след 1 свободен ред от 44 деление с главни букви, а на следващия ред с малки букви се пише длъжността му

  • Реквизитът Относно се оформя на 20 деление след 2 свободни реда с главни букви, а текстът след него се пише с малки букви и се подчертава

  • Обръщението се пише след 1 свободен ред от 20 деление с главни букви

  • Текстът се пише след 1 свободен ред от 20 деление

  • Мястото и датата на съставяне на документа се оформят 1 свободен ред от 12 деление

  • Реквизитът Подпис се оформя на 44 деление след 1 свободен ред


ДОКЛАД И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА facebook image
Публикувано от: Марийка Георгиева

Подобни материалиДОКЛАД И ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.