Начало на реферати

Договор за влог


Стоков запис

Заложен запис

Материализира правото на собственост върху вложената стока

Материализира правото да се заложи тази стока = ВАРАНТ

 

 Възможно е влогодателят да поиска складов запис за част от стоката. Издаването на складов запис дава възможност влогодателят да участва в оборота без стоката да напуска склада. Ако влогодателят иска да продаде стоката, то той трябва да джироса складовия запис в двете му части. Възможно е складовия запис да се раздели. Ако влогодателят джироса само варанта, то той упражнява заложно право в полза на джиратаря. Ако джироса само стоковия запис, то той прехвърля собствеността върху стоката. В този случай джиратарят получава стоката обременена с вещна тежест.

Договор за влог facebook image
Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.