Начало на реферати

Договор за влог


Договорът за паричен банков влог е едностранен, тъй като влогодателят е само кредитор, а банката е само длъжник. Тя дължи връщане на внесената сума и плащане на лихва върху нея. При предсрочно изтегляне на суми от срочен паричен влог се дължи лихва както при безсрочен влог, ако не е уговорено друго. Лихвите върху внесените суми по договор за срочен паричен влог са по-високи от тези по договор за безсрочен влог.

ДОГОВОР ЗА ВЛОГ НА СТОКИ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД

Този договор е реален и формален. Има изискване за писмена форма и за вписване в Складовия регистър.

При договора за влог в публичен склад стоката влиза в склада без митнически обмитявания. Едва след като тя напусне склада се начисляват обмитяванията.

Чрез влагане на стоки в тазкъв склад се стога до приблизително приравняване на цените на определени стоки в световен мащаб. Изключително е улеснено кредитирането в полза на влогодателите, т.к. те могат да предоставят обезпечение.

При договора за влог в публичен склад е налице повишена отговорност в тежест на влогоприемателя. Предмет на договора са стоки, чието количество позволява съхраняване в такъв склад. Предмет на договора за влог в публичен склад могат да бъдат както родово, така и индивидуално-определени вещи. Масовата практика е да се депозират заместими вещи. Влогоприемателят има право да смесва стоки от определен вид и качество. Възниква един вид съсобственост между влогодателите.

Права и задължения на страните.

Задължения на влогоприемателя:

1. Да пази и съхранява стоките.

2. Няма право да употребява вложение вещи или стоки

Договор за влог facebook image
Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.