Начало на реферати

Договор за влог


Има три вида договори за влог :

  • Обикновен

  • Неправилен

  • Необходим

Договорът за влог (ДВ) първоначално е уреден като безвъзмезден. В последствие този договор може да се сключи и като възмезден при договаряне на възнаграждение.

ДВ е неформален- изисква се форма само за доказване. Той е едностранен договор- задълженията са за влогоприемателя (да пази веща и да я върне). Ако е договорено възнаграждение, то ДВ е двустранен.

САМОСТОЯТЕЛЕН-пазенето е основен елемент, за разлика от договорите за наем,заем,отговорното пазене и др.,при които пазене има но се явява допълнително явление.

Предмет на ДВ може да са индивидуално определени вещи, които са незаместими, а също- и родово определени вещи като в този случай влогоприемателят се задължава да върне същите вещи.

При неправилния влог, влогоприемателят има право да ползва вложените вещи, но той се задължава да върне от същото количество и качество. В този случай влогоприемателят придобива и собствеността върху веща.

Необходим е този влог, който се налага да се извърши при извънредни обстоятелства (природно бедствие). Практическото значение на този влог е, че при него отпада ограничението за начините за доказване на договорите. Този договор винаги може да се докаже със свидетелски показания. Изрично в закона са посочени случаите кога влогът се третира като необходим.

Нормативният режим на договора за влог се съдържа в чл.250-257 ЗЗД

Договорът за обикновен влог е едностранен ,безбъзмезден ,реален и неформален договор,който се сключва с оглед личните качества на влагоприемателя. А договорът за неправилен влог е смесен договор –за влог и заем ,тъй като за влагоприемателя сделката е заем ,а за влагодателя е влог.

Договор за влог facebook image
Публикувано от: Таня Иванова Георгиева

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.