Забравена парола?
Начало на реферати

ДИФУЗИЯ. ОСМОЗА


Процесът на еднопосочно спонтанно преминаване на молекулите на разтворителя през полупропусклива преграда между два разтвора на едно и също вещество от разтвора с по-ниска към разтвора с по-висока концентрация се нарича осмоза.


Осмозата се онагледява с апаратче, представено на фиг. 3. То се нарича осмометър. Осмометърът се състои от стъклена тръбичка с разширение в долния край, обхванато от полупропусклива преграда. Тя се пълни с разтвор до стеснението и се поставя в стъклена вана с вода така, че нивото на водата във ваната да съвпада с нивото на разтвора в съдчето с преградата. В резултат на осмозата се наблюдава повишение на нивото на разтвора в тръбичката до определена височина (h). Стълбът разтвор в тръбичката упражнява налягане върху полупропускливата преграда. Поради това намалява броят на преминаващите молекули от разтворителя към разтвора. Настъпва момент на равновесие, при който броят на молекулите, които преминават през полупропускливата преграда в двете посоки се изравнява. В този момент покачването на стълба течност спира.

Фиг. 3. Схема на осмометър
Н

още

алягането на стълба течност, при което осмозата спира е мярка за т.н. осмотично налягане на разтвора.

Осмотичното налягане се бележи с и се измерва в паскали (Ра).

още


Първите точни измервания на осмотичното налягане прави немският учен В. Пфефер. Той установява следните закони:

  • При постоянна температура осмотичното налягане е правопропорционално на концентрацията на разтвора.

  • При постоянна концентрация на разтвора осмотичното налягане е право пропорционално на абсолютната температура.

Тези закономерности са обединени от Вант Хоф.


Осмотичното налягане () се изразява с уравнението :

,

където: с - моларна концентрация на разтвора

R - газова константа равна на 8,314 J/(mol.K)

T

още

- абсолютна температура.


Т

още

ова уравнение е аналогично на уравнението за идеалния газ: .

Налягането на идеалния газ от това уравнение е . Тъй като , налягането на идеалния газ е , т.е. изразът за осмотичното налягане е аналогичен на израза за налягането на идеалния газ.

Това дава основание да се заключи че осмотичното налягане на разтвора е равно на налягането, което би упражнило разтвореното вещество върху стените на съда, ако се намира в газообразно състояние и заема при същата температура обем равен на обема на разтвора.

ДИФУЗИЯ. ОСМОЗА facebook image
Публикувано от: Сафина Петкова

Подобни материалиДИФУЗИЯ. ОСМОЗА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.