Забравена парола?
Начало на реферати

Дидактични игри и упражнения


ПРЕДГОВОРЕдин от видовете игри, в които децата в достъпна форма усвояват правилата на интелектуалната и практическата дейност на възрастите е дидактичната.

Основният подход при систематизирането на игрите е чрез една дидактична игра да се решават различни речеви задачи, органически съчетани по между си. Реализацията му е възможна поради факта, че вниманието на децата не се отвлича с нови персонажи, а на основата на познати се провеждат лексически, граматически и фонетични упражнения. По такъв начин преходът към свързаната реч е по-естествен.

Предимството на играта е, че устно и емоционално децата се запознават с езиковите норми на общуване, овладяват се словесни конструкции, усвояват се и се активизират определени думи, артикулират се трудни за произнасяне звукове.

При подбора на дидактичните игри е спазена дидактичната и словестна близост, съобразена с необходимостта от единство на задачите на обучението по роден език. Интегрират се различните дялове, запазвайки относителната самостоятелност.

Поради това игрите са близки, без да се дублират.

Предложените дидактични игри могат да присъстват във всички моменти на обучението по роден език.

Освен дидактичните игри, са включени и дидактични упражнения. Необходимо ли е да се разграничават? Да, защото в практиката се подменят. Имат някои общи характеристики(цел, игрови действия), но се отличават по крайния резултат, правилата, които регулират взаимоотношенията и регламентират действията. Упражнението е свързано с дидактичното правило и похватите, докато дидактичната игра удовлетворява изискванията на дидактическите принципи, формите и методите на обучение.

Дидактичните игри намират място във всички моменти на взаимодекствието учителка група, докато дидактичното упражнение обслужва преди всичко взаимодействието учителка дете.

Ватиантността на предлаганите от нас конспекти позволява да се провокират разнообразни, нееднотипни педагогически ситуации с възпитаващ и обучаващ ефект.

Отчитайки динамиката и сложността на детето като обект и субект в дейността, неговите потребности и интереси, учителката има възможност да предпочете една или друга дидактична игра и упражнение, съобразявайки се с програмното съдържание.

Предлаганите конспекти са примерни. Не ограничават детските учители при избора им.

Дидактични игри и упражнения facebook image
Публикувано от: Pavel Georgiev

Подобни материалиДидактични игри и упражнения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.